Förra veckan tog vi grepp om frågan kring vårdnad genom vår expert och rådgivare Pauline Olovsdotter som delat med sig av grundläggande kunskaper kring hur en vårdnadstvist fungerar. Bland annat via detta Webinar samt via denna artikel. Engagemanget från er medlemmar har varit stort och vi vet att vårdnadsfrågan är en viktig fråga för många medlemmar. Pauline ger i sin checklista några tips kring hur en vårdnadstvist fungerar och vad...