Linda Ljunggren Syding har tillsammans med Håkan Mattsson skrivit boken “SKILJAS – med hjärta och hjärna”. En bok som lyfter hela skilsmässoperspektivet. Bokens främsta syfte är att lyfta hur man gör saker och ting utifrån barnens bästa. Det är en bok som bygger på igenkänning; en slags peppande skilsmässoguide som ger praktiska tips och råd. Vi ställde några frågor till Linda om boken… Vad fick dig att skriva boken? ...