Det som ofta fungerar… … i filmer är oftast inte alls lika lätt i verkligheten. För vissa är det glasklart, man vill absolut inte vara vän med sitt ex efter ett uppbrott. Det finns inget kvar – inget outtalat och inte heller något behov av vänskap. För andra kan det fungera som en form av tröst. Även om man inte kan vara med hen, kan man iallafall vara vän med...