Valet ligger hos oss själva

Här, en läsvärd artikel genom Medium. 

I grund och botten handlar det mycket om oss själva, vår historia och vad som format oss i tidigare situationer och  relationer. Det är endast vi själva och ingen annan som kan förhålla oss till hur vi väljer att vara i nutida och framtida relationer. Och med vem vi väljer att vara. 

Trevlig trettondagsafton på er,

Charlotte