Har du…. … någon gång hört från en vän att denne valt att avsluta sin relation och att partnern blivit helt ”tagen på sängen” och inte förstått någonting? Partnern ser inte och förstår inte den andres behov, är nöjda och tycker att de har det bra i relationen. Den som lämnar däremot känner sig inte sedd och att han/ hon blir tagen för given; de är steg för steg på...