Vad var det som hände?!

Har du….

… någon gång hört från en vän att denne valt att avsluta sin relation och att partnern blivit helt ”tagen på sängen” och inte förstått någonting? Partnern ser inte och förstår inte den andres behov, är nöjda och tycker att de har det bra i relationen. Den som lämnar däremot känner sig inte sedd och att han/ hon blir tagen för given; de är steg för steg på väg att växa isär.

När endera part tar upp hur denne känner så lovar den andre bättring men faller snabbt tillbaka i gamla mönster. Efter några försök är det inte sällsynt att man helt enkelt ger upp och tar steget till separation eller skilsmässa, något den ena oftast inte trodde att partnern skulle göra och blir trots ”förvarningar” förvånad. Detta är ett ganska så typiskt scenario. Inte sällan blir otrohet eller att någon träffat en annan en direkt katalysator till skilsmässa eller separation.

Utveckling

Det här hade inte kunnat vara en verklighet för några decennier sedan. Då hade oftast kvinnor inte haft de ekonomiska förutsättningarna utan var beroende av mannen (om vi nu utgår från ett dåtidens, stereotypiskt heterosexuellt par) oavsett hur relationen fungerade. Kvinnans frigörelse i stort, genom åren, har verkligen skapat helt andra förutsättningar, något vi tar som självklarheter idag var då helt omöjligt.

Visst finns det även idag inkomstgrupper med lägre inkomst som gör det svårare för dem än andra men samhället har också ett annat skyddsnät idag än tidigare, män som kvinnor. Det är säkert också ett bevis på de allt mer flyktiga relationer som forskarna skriver om, man vill vara lycklig i sin relation och stannar inte kvar av bekvämlighetsskäl. Vi lever i en annan tid idag.

Efter separationen

Det finns inte ett svar för hur kvinnor respektive män agerar efter den här typen av separationer (om vi igen kikar på just kvinna/ man relationer) men det finns viss fakta, det finns en del antaganden och det finns också det man kanske bäst benämner som ”fördomar”.

Det finns olika ”sanningar” om hur män respektive kvinnor agerar när separationen är genomförd. Skillnader som med all sannolikhet är både geografiska, demografiska och självklart individuella. Hur väl vi lyckas hantera en separation har en stark koppling till vår barndom och uppväxt. Hade vi en trygg och kärleksfull sådan är vi bättre rustade för att kunna hantera en separation/ skilsmässa än om vår uppväxt var otrygg.

Bokslutet

Vad var det egentligen som gjorde att ni hamnade i situationen med er avslutad relation? På vilket sätt tror du att du bidrog till separationen? Vad hade ni båda kunnat göra annorlunda för att på det sättet kanske kunnat undvika separationen?

Det är inte alltid så att man ska rädda en relation till varje pris men ibland tar den slut på grund av skäl som hade kunnat undvikas genom exempelvis lyhördhet och bättre kommunikation.

Tänk vad mycket bra kommunikation betyder och hur många som slarvar med det. Oavsett anledningen till ert uppbrott är det viktigt att göra ett ”bokslut” för att kunna gå vidare och även vara medveten om vad man ska tänka på i framtida relationer.

Här kan det vara klokt att lägga lite tid, kraft (och pengar) på terapi, det hjälper dig att se på separationen med lite andra ögon och få lite distans. Det är också viktigt att relationen med ditt ex är fungerande, inte minst om där finns barn med i bilden, även om det kanske finns en viss sorg över uppbrottet kvar innan du går vidare in i en ny relation.

Moving on…

Vi har i vissa undersökningar sett att kvinnor i högre utsträckning väntar med att gå in i en ny relation efter separationen. De vill ha sin egen tid, hitta och tillbaka till sig själva är några av motiveringarna. Det är sannolikt så att de i högre utsträckning går i terapi än vad männen gör. De känner sig inte övergivna på samma sätt som männen (i de fall kvinnan tagit initiativet) men kan känna en annan känsla av att ha blivit relationsmässigt övergivna och självklart också en sorg över det.

Det är inte helt ovanligt att kvinnor väntar väldigt länge med att gå ”all in” i en ny relation där man flyttar ihop och så vidare. Det i sig behöver självklart inte betyda att hon inte har en relation, men det är inte en variant av en ny kärnfamilj.

En man som lämnats/ lämnat börjar i högre utsträckning ägna sig åt fritidsintressen, umgås med kompisar och gå ut på krogen igen. Det finns många som är rädda för att känna sig ensamma eftersom de upplever att de blivit övergivna. Här visar vissa undersökningar att män i högre utsträckning ger sig in i nya förhållanden fortare efter separationen än kvinnor.

Oavsett om det rör sig om en man eller kvinna som inleder ett nytt förhållande direkt efter att det att de separerat kommer de säkerligen ha med sig visst emotionellt bagage. Det behöver inte vara något problem i inledningen men det kan betyda slutet även för den nya relationen för att det gick lite för snabbt.

Igen, även om olika undersökningar ger lite olika svar kan man nog våga sig på att dra slutsatsen att män tenderar till att snabbare gå vidare in i en ny relation. Även här finns det med största sannolikhet skillnader mellan åldrar, var man bor och vilket yrke man har.

Fördomar på det?

Om det är mannen som träffat en ny kvinna och avslutat relationen så är det heller inte ovanligt att han snabbt blir en ny familj med den nya kvinnan. En situation som gör separationen/skilsmässan svårare för kvinnan och barnen än den skulle kunnat vara. Beroende på var man bor så kan man också känna att det är tufft när ens f.d. man så snabbt visar sig och flyttar ihop med den nya kvinnan. Man kanske tror att många pratar om det bakom ens rygg och man känner sig övergiven på mer än ett sätt.

Män lämnar bara kvinnan om han träffat en ny, annars stannar han kvar i tryggheten och bekvämligheten. Det kan nog ha legat en viss sanning i det förr och kanske även nu där ålder och geografi är helt avgörande faktorer.

En kvinna upplever det svårare att bli lämnad av en man utan att han träffat någon ny. Att han väljer att leva själv framför att leva tillsammans med henne och familjen påverkar självkänslan. Vad har hon gjort för fel? Är det verkligen sant att han inte träffat någon ny? Vi vet att det finns sådana fall men skulle inte kalla dem vanliga.