Jag fick själv… ta ett par vändor med frågan i rubriken för att bena ut om jag tänkt rätt: ”vad har du gjort för att hon eller han ska vara den som du vill vara tillsammans med?” Vi påverkar andra människors beteende gentemot oss genom sättet på vilket vi är mot dem. Kan kvinnan eller mannen i ditt liv skratta med dig i sitt sällskap? Kan ni prata utan att...