I våra förhållanden… … blir det särskilt tydligt var har vi våra blinda fläckar när det handlar om förmågan att ge och ta emot kärlek. Liksom när vi stannar kvar i en relation som inte är hälsosam. Inom det sexuella området riktas förstoringsglaset mot beteenden gällande vad andra förväntar sig av oss, eller vad vi tror att de vill ha från vår person. Men även pressen som kommer från oss själva. Jag...