Jag minns… … tillbaka på de första åren som nyskild (ja, min identitet var nyskild, inte singel) och hur jag kände mig rotlös i min nya roll. Barnen varannan vecka, känslomässiga sår att ta hand om, försök till att skapa nya vanor, vänskapsband som bröts och nya som tog form. Den mentala/emotionella GPS:n var fullständigt ur synk och felprogrammerad. Mitt högre jag (dirigenten i orkestern) saknade koordinatorerna och mina beslut...