Att hålla social distans… … har snabbt blivit ett nytt och etablerat begrepp. Enkelt uttryckt ska vi hålla oss två meter ifrån varandra, om vi nu ”måste” träffas. Den omedelbara familjen måste vi ju per definition träffa, nära, varje dag men i övrigt är det upp till och en om vi vill träffa någon om vi inte måste genom att vara fysiskt närvarande på jobbet. ”Så effektivt” Som någon slags...