Jag får i samtal med er medlemmar ofta frågan om vad som är för barnens bästa, detta oavsett var i separationen man befinner sig. Inför en separation är det vanligt att bekymra sig för hur barnen ska reagera på beskedet om en separation, under en separation är man istället orolig och ibland sorgsen över att barnen blivit ledsna eller känt sig svikna, efter separationen handlar det allt som oftast om...