När man….  … går igenom en förändring lär man sig förhoppningsvis något nytt, både om sig själv och kanske också vad som var bra och vad som hade kunnat vara bättre. En separation eller skilsmässa är ju en stor förändring så därför krävs det lite perspektiv för att man ska kunna komma till insikt. Insikter som man kan ha mycket nytta av down the road. Lars skilde sig för ett...