UPPROP!

Endbright uppmanar Mikael Damberg, finansminister & Katrin Westling Palm, generaldirektör Skatteverket att utöka friskvårdsbidraget till att omfatta skilsmässorådgivning som ett led i att öka folkhälsan!

Vår uppmaning

De stressrelaterade konsekvenserna av den psykiska ohälsan i samband med en skilsmässa eller separation består inte sällan i avsaknad av juridiskt och ekonomiskt stöd. Endbright uppmanar därför Finansdepartementet och Skatteverket att utöka friskvårdsbidraget till att omfatta alla delar av en skilsmässa eller separation.

Idag kan man enbart få stöd för psykologisk rådgivning, men i en skilsmässa är det många delar som hänger samman för att individen ska kunna gå vidare och inte hamna i psykisk ohälsa och sjukskrivning*. Exempelvis kan det handla om juridisk rådgivning, medling, ekonomisk vägledning, vårdnadsrelaterad rådgivning, föräldrarådgivning med mera. (Läs mer om detta och mycket mer i Endbrightrapporten 2022.)

Varför är friskvårdbidraget viktigt?

Skilsmässa är en av de allvarligaste livshändelserna och orsakar inte sällan psykisk ohälsa och sjukskrivning, med stora kostnader som följd både för individ, företag och stat. Kort sagt kan det sägas vara ett folkhälsoproblem. Skilsmässa och separation är också i hög grad ett jämställdhetsproblem, då den ekonomiska utsattheten hos kvinnor i samband med skilsmässa och separation är högre.

En utökning av friskvårdsbidraget skulle sänka tröskeln för alla, inte minst de allra fattigaste, och är en viktig symbolisk handling: En skilsmässa eller separation bör och skall tas på större allvar.

* Enligt Försäkringskassan ökar risken för sjukskrivning redan två år innan en separation eller skilsmässa, och minskar först fem år efter själva skilsmässan eller separationen.