Svenska Dagbladets gjorde för några år sedan en artikelserie “Efter Skilsmässan” . Först ut var artikeln “Skiljas – en livskris med många faser” med psykologen och författaren Barbro Lennéer Axelson. Artikeln har några år på nacken, men är nog så aktuell då som nu. I sin bok “Förluster” undersöker Barbo vad skilsmässor gör med oss. Finns det egentligen någon livskris som kan likställas mot en ...