Underskattar vi separationens betydelse?

Svenska Dagbladets gjorde för några år sedan en artikelserie ”Efter Skilsmässan” . Först ut var artikeln ”Skiljas – en livskris med många faser” med psykologen och författaren Barbro Lennéer Axelson. Artikeln har några år på nacken, men är nog så aktuell då som nu.

I sin bok ”Förluster” undersöker Barbo vad skilsmässor gör med oss.

Finns det egentligen någon livskris som kan likställas mot en separation? En separation skiljer sig menar Barbo, för det finns ingen livskris med så många förluster samtidigt som vid en separation. Inte heller med så stor konfliktpotential.

Ömheten, närheten, intimiteten, identiteten, det sociala livet, tryggheten, föräldraskapet … det mesta skakas om i grunden.

Det här med att tro att en skilsmässa är som en influensa, är befängt. Det är aldrig enkelt att skiljas, menar Barbo. Den värsta känslan med en separation är ofta ensamheten. Med den kan nya beteenden kan utvecklas. Barbro nämner ”separationspassion” som innebär ny sexuell lust mellan varandra, ”manisk reparation” då man flyr krisen och ger sig in i en ny relation samt ”övergivenhetsaggression” som innebär att tillgången till den egna förtvivlan begränsas och istället mynnar ut i ilska.

Nej, skilsmässan går inte över efter en vecka eller två. Det är trots allt inte en influensa. Det går över men det kan ta några år. Vi brukar på Endbright prata om att skilsmässoprocessens sex år. Skilsmässan har ett innan, ett under och ett efter.

Trots farhågorna så är det viktigt att komma ihåg att efter skilsmässans läketid så brukar det faktiskt bli väldigt bra tillslut. En ökad självkänsla, självständighet och bättre vardag. Många har tagit kommandot över sina egna liv och återfunnit grundtryggheten. Detta menar Barbro Lennéer Axelson.

Vi har listat våra viktigaste take aways från artikeln:

  • En viktig uppgift är att sortera sina känslor för att undvika en enda stor ångestklump.
  • Det är viktigt att tillåta sig sin sorg och förtvivlan.
  • Se upp för aggressivt ältande då leder till bitterhet i det långa loppet.
  • Våga acceptera att det är vanligt att separera men det ska inte hindra oss från att våga engagera oss i en relation igen.

Du kan läsa hela artikeln i Svenska Dagbladet här.

Separationsprocessen tar tid, det ska vi låta den göra också. Och det kommer bli bra till slut. Men kanske behöver du lite redskap på vägen? Det är därför vi på Endbright finns här. Oavsett om du befinner dig innan, under eller efter ett uppbrott.