Tydligt mönster

Visste ni att…

…skilsmässorna ökade från 2018 till 2019? Sydsvenska Dagbladet tog nyligen skilsmässomånaden juli som barometer för skillnaden mellan åren. 2018 registrerades 4 415 skilsmässor, och under samma månad 2019 registrerades 4 627 nya skilsmässor.

”Fortsatt ökning”

På det stora hela; under 2018 ägde 24 958 skilsmässor rum i Sverige. Det är nästan 1 000 fler skilsmässor än året innan.

I vårt grannland Danmark ökar skilsmässorna också i snabb takt. Under veckan som gick kunde man läsa i dagstidningen Berlingske att handläggningstiden nu har gått från i snitt 14 veckor till ca. 21 veckor. Vi har tidigare skrivit om omläggningen av det danska systemet för skilsmässor, och detta visar, menar jag, att myndigheter vidare bör se över sina system och den support (idag icke-support om ni frågar mig) som finns för skilsmässor och separationer. Det är en allt större belastning som successivt sker i Sverige såväl som i många andra länder då man sakta men säkert ser att skilsmässor är mer socialt accepterade och att lagar ändras och uppdateras för att tillgodose ett alltmer växande behov. 

Endbright behövs. Just saying.

//C