Trygghetsnarko(man)erna?

Psykiatrikern och författare David Eberhard myntade ordet ”trygghetsnarkoman” i och med sin bok I trygghetsnarkomanernas landSverige och det nationella paniksyndromet (2007). Jag funderar i vilken omfattning trygghetsnarkomani utgör ett viktigt hinder i vår förmåga att hantera och avsluta relationer.

Ibland kan jag se par ute på restauranger eller på flygplatser (innan Covid-19), som sitter tillsammans helt uttryckslösa, eller till och med en bister uppsyn, som om de helst hade varit någon annanstans. Ingen ”vibe”, ingen värme. Detta leder mig in på funderingar kring övervägande skäl varför man stannar i döda eller dysfunktionella relationer.

”Underskattad tystnad”

Att kunna vara tysta tillsammans beskrivs ofta som något värdefullt. Man behöver inte prata jämt. Visst kan jag hålla med om det sköna i en totalt avslappnad gemensam tystnad, där man kommit så långt i sin relation att man nästan vet vad den andre tänker på ändå. Å andra sidan, kanske just tystnaden kan utgöra en fara, i det att man slutar att prata med varandra?

”Riskfaktor”

Ofta antas kvinnor vara mindre riskbenägna, ha sämre självkänsla och vara mer trygghetssökande, vilket också bekräftas i många sammanhang, inte minst i arbetslivet. Lägg därtill bilden att var femte kvinna inte har råd att skilja sig, och att drygt en tredjedel ser pengar som ett stort hinder för att kunna separera, vilket tidningen Amelia rapporterade 2019.

Samtidigt är kvinnan inte sällan den närmaste och kanske enda vännen som mannen har, grabbhelger och jaktlag inte att förglömma. 17 procent av männen, jämfört med 11 procent av kvinnorna, har inga nära vänner enligt statistik från SCB. Kvinnan håller i mycket av hemmaruljangsen och sköter umgänget med vänner över middagar och barnkalas. Vid skilsmässa och separation förlorar mannen snabbare sitt sociala sammanhang, vilket resulterar i både psykiskt och fysiskt lidande. Att tala om ensamhet uppfattas därtill som skamligare för män, enligt en intervju med Lars Jacobsson, professor i psykologi.

”Ladies first”

Vad vi vet är att det i 3 av 4 fall är kvinnan som tar initiativet. När beskedet väl ges, uppfattas det ofta som en veritabel bomb. För när hon, som det då oftast är, väl kommit till det steget, har hon redan försökt ta upp saker i relationen under en längre tid, men tyckt sig sakna gehör. Om det enkom är den ena parten som driver på, kan det bli kontraproduktivt. Ett ”måste vi hålla på och prata för pratandes skull?” Båda parter blir fast i samma rutiner och kommunikationsmönster. När hon istället, som kompensation, pratat hela varvet runt bland vänner och förtrogna, kommer allt som hon velat säga levererat i extremt korta ordalag på en lapp eller i ett mail, som resulterar i chock för mannen.

BBC rapporterar att det under rådande Covid-19 omständigheter är kvinnorna som axlar merparten av den logistik som tillkommer när alla uppehåller sig ’inom fyra väggar’ hela dagarna, inklusive att ta hand om barn som har hemskolning. Skulle det då kunna innebära att männen (låter sig, aktivt eller passivt) marginaliseras än mer, med risk att förlora ännu mer mark socialt och psykiskt om relationen skulle komma till ända? Snedfördelningen innebär en borttappad chans att ’ta plats’.

”Ren överlevnad?”

Låt oss nu leka med några fakta: Gifta personer/ personer i långvariga relationer lever längre. Kvinnor har generellt högre medellivslängd (85 år jämfört med män, 81 år). Kvinnor förblir singel en längre tid efter uppbrott jämfört med män, som snabbare gifter om sig. En annan siffra: 65% av de som söker sig till Kriscentrum för Män i Göteborg säger att de är mest rädda för ensamhet.

Kanske är det just rädslan för att bli och vara ensam som vi (för) fort går in en ny relation, utan att veta vad man egentligen vill ha. Kanske är det ett utslag av vår överlevnadsinstinkt. Alltså, män stannar hellre in i det sista, och söker sedan snabbare en ny – för att leva längre. Kan det vara så enkelt? Trygghetsnarkomani, eller överlevnadsstrategi från grottmanstider, i en liten ask.

 

Källor:

SVT Nyheter (30.03.2018) Män är mer ensamma än kvinnor men pratar inte om det tillgänglig på https://www.svt.se/nyheter/inrikes/man-ar-mer-ensamma-an-kvinnor-men-de-pratar-inte-om-det

Amelia (23.09.2019) Inte råd att skilja dig? 5 kvinnor om hur de klarar ekonomin efter skilsmässan tillgänglig på https://www.amelia.se/relationer/inte-rad-att-skilja-dig-5-kvinnor-om-hur-de-klarar-ekonomin-efter-skilsmassan/

Ascher, Dan (27.05.2020) Coronavirus: Mums do most childcare and chores in lockdown BBC, tillgänglig på https://www.bbc.com/news/business-52808930