Något som både fascinerar och oroar mig i min yrkesroll som familjejurist är bristen på tydlig och lättillgänglig information om den juridik som handlar om barn och föräldrar. Trots att juridiken på området faktiskt är ganska okomplicerad får man inte alltid det intrycket. Kanske har det att göra med att uppfattningen om att juridik bara är någonting som jurister sysslar med fortfarande lever kvar. Tidigare tänkte vi på ett liknande...