Svar på era juridiska frågor

Nu så!

Nu har vi samlat ihop några av era frågor som vi fick in genom detta inlägget. Tack alla som skrivit in! Vi har tyvärr inte kunnat ta med alla svar i ett hit, men hoppas kunna köra ytterligare en uppsamling inom kort. Maila oss gärna fortsatt på info@endbright.se.

Ett extra stort supertack (!) till våra vänner på Verahill (detta är inte sponsrat), inte minst Helena, som hjälper oss så proffsigt i detta. Vi rekommenderar verkligen att kika in på deras sida – ta ”koll på livet” – Det är en busenkel tjänst med frågor som ger en god insikt, tips och råd om vad man behöver se över och tänka på i skuggan av separation eller skilsmässa. Men, man får också lärdomar och insikt om att ex. få styr på sitt testamente (Läs vår skribent Louise inlägg om just detta) och annat. Icke att förglömma!

Håll också utkik efter våra webinars, då jag och Helena försöker styra upp just detta. Där kommer man kunna ställa frågor i chatten.

Men, nu kör vi – Ni har mest haft frågor kring vårdnad och bodelning. Here we go…

Bästa,

Charlotte

 

Fråga

Jag vill att umgänget mellan min son och hans pappa skall begränsas. Jag känner att jag har goda anledningar för detta. Hur kan jag få detta att hända?

Svar

Utgångspunkten är att ett barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med och att båda föräldrarna gemensamt ansvarar för att det kommer till stånd. Är du och den andre föräldern överens om umgänget kan ni bestämma hur det ska ändras. Är umgänget redan reglerat i ett avtal eller i en dom från domstol gäller det fram till ni har ett nytt avtal eller dom. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus. Vi försöker i första hand hitta en överenskommelse mellan parterna kring frågan. Går det inte att komma överens hjälper vi dig att föra ärendet vidare i domstol.

Fråga

Hur kommer vi överens när barnets andra förälder inte vill prata med mig? Det är så frustrerande.

Svar

Ett bra sätt är att genomföra så kallade samarbetssamtal via familjerätten i den kommun barnet är bosatt i. Där får föräldrar kostnadsfri hjälp kring att försöka hitta ett fungerande samarbete i frågor som rör barnet. Om du känner dig osäker är du alltid välkommen att boka ett möte med oss på Verahill för rådgivning.

Fråga

Kan jag flytta mina barn till en annan stad?

Svar

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.

Fråga

Mitt barn bor hos mig på heltid, ska den andre föräldern betala underhållsbidrag då?

Svar

Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss på Verahill så hjälper vi dig med tillvägagångsätt och beräkningar utifrån just er situation.

Fråga

Vad är skillnaden mellan ensam och gemensam vårdnad?

Svar

Vid gemensam vårdnad delar föräldrarna på ansvaret för barnets vårdnad, oavsett om de bor tillsammans eller inte. Om en förälder har ensam vårdnad är det den föräldern som har rätt att fatta alla beslut rörande barnet. Blir vårdnadsfrågan om barnet en tvist i domstol får rätten inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det.

Fråga

Jag vill ha ensam vårdnad, av olika anledningar. Hur gör jag? Hur kommer jag vidare?

Svar

Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande. Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.

”Och här lite om bodelning…”

Fråga

Jag och min man ska sälja vår gemensamma bostadsrätt. Vi har nu ansökt om äktenskapsskillnad och fastigheten kommer därför att säljas. Vi kommer göra en vinst på cirka 1 miljon kronor. Vi äger 50 % av fastigheten vardera. Därför undrar om vi har möjlighet att göra uppskov på kapitalvinstskatten in i våra nya respektive bostadsrätter.

Vi har även ett fritidshus som i så fall också ska säljas, med en vinst på ca 500 000 kr, vad händer där, kan vi få uppskov även på fritidshusets kapitalvinstskatt?

Svar

Jag tolkar din fråga som om att fastigheten inte ska övertas av en part i bodelningen utan att den ska försäljas. Frågorna huruvida möjlighet till uppskov vid en försäljning av fastighet följer att skatterättsliga regler. Om din (och din mans) kapitalvinst kan bli föremål för uppskov eller ej beror på om det skatterättsligt finns en möjlighet till det. Möjligheten till uppskov utgår ifrån uppgifter om den nya bostaden, gamla bostaden, bosättningstid, tidpunkt för inflytt i nya bostaden etc. Läs gärna mer på Skatteverkets hemsida. För att få uppskov behöver du vara permanent bosatt eller är folkbokförd i bostaden, därmed kan du (och din man) inte få uppskov vid försäljning av ert fritidshus.

 Det är viktigt att komma ihåg att latent uppskov på fastighet ska tas upp inom bodelningen.

 För att få vidare hjälp i din fråga boka in ett möte gällande ”Bodelning” på vår hemsida.

Fråga

Jag och min man har ansökt om äktenskapsskillnad och jag misstänker att han kommer undanhålla tillgångar i kommande bodelning. Kan jag på något sätt tvinga honom att redovisa sina tillgångar?

Svar

 Tyvärr förekommer just det du nämner, att en part, av olika orsaker, undanhåller information om sina tillgångar. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena på brytdagen (9 kap. 2 § äktenskapsbalken). Brytdagen är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, det vill säga när ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten.

 Vid brytdagen inträder också makes redovisningsplikt som är lagstadgad (9 kap. 3 § äktenskapsbalken). Varje make är enligt lag skyldig att tills bodelningen förrättas redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.

 Om din make inte redovisar sina tillgångar kan ett alternativ vara att ansöka om bodelningsförrättare hos tingsrätten. Verahill familjejuridik kan hjälpa dig med detta och företräda dig i den processen. En bodelningsförrättare har mer befogenheter gentemot din make och kan ansöka om att domstol ska döma ut vite till maken om denne inte redovisar sina tillgångar (17 kap. 5§ äktenskapsbalken).

Om din make redovisar sina tillgångar för dig men om du misstänker att dessa är oriktiga kan du begära att motparten beedigar (går i ed för) sina uppgifter (17 kap. 5 § 2 st. äktenskapsbalken). Det görs genom en stämningsansökan till tingsrätten. Detta förfarande kan du begära oavsett om det finns en bodelningsförrättare utsedd eller ej. Även detta kan Verahill familjejuridik hjälpa dig med.

 

!
Registrera dig GRATIS för att läsa mer!
Registrera dig snabbt och enkelt för att fortsätta läsa!
Redan registrerad? Logga in