Styrkekram. IRL och Digitalt

En digital styrkekram…

… går inte att jämföra med en riktig. Om än att de känns extra viktiga i dessa tider. Att svajpa förbi sina vänner lika snabbt i verkligheten som på Instagram förstör mer än vi anar. Om det här har Elin Liljero skrivit en bok och har dessutom börjat krama sina vänner IRL igen. (Men ja, vi är just nu extra försiktiga med kramandet och pussandet)

”Tålamod”

Har vi tappat tålamodet att ge människor tid? Sedan sociala medier slog igenom är det lättare än någonsin att vara snabb i vändningarna. Vi är alla mer eller mindre med i ”skådespelet”. Vi vet ”allt” om våra vänner och bekanta även om vi inte träffar dem. Många är det nog som vårdar sina relationer genom just sociala medier genom att lajka, kommentera och kanske skicka ett DM.

”Vårt digitala beteende”

Håller vårt digitala beteende på att smitta av sig hur vi möter varandra IRL? Hur svårt har vi inte att lägga ifrån oss mobilen, inte bara fysiskt utan också i tanken. Kanske är det så för det är svårt att uppleva något fullt ut om vi ständigt klickar oss vidare.

”Tiden en motståndare”

De flesta av oss vet hur tufft det är att få vardagslivet att gå ihop med jobb och familj. Inte helt lätt att planera in de där viktiga träffarna med vänner, för de är viktiga. Väldigt viktiga. Gemenskap är inte bara något trevligt eller lyxigt i tillvaron – det är livsviktigt! Det finns till och med studier som visar att bristen på gemenskap kan ha samma negativa hälsoeffekter som att röka 15 cigaretter (!) per dag.

”Sanna relationer”

Vänskap utvecklar vår identitet, motverkar stress, ångest och psykisk ohälsa. Ganska viktiga aspekter i våra liv…  Men de positiva effekterna kan bara uppnås om relationerna är sanna och äkta. Att den digitala revolutionen har förändrat sättet vi skapar relationer på råder det ingen tvekan om, men har den också förändrat relationerna i sig? Vad händer med våra IRL-dejter om vi samtidigt är vana vid en värld där vi har möjlighet att redigera våra meningar, svepa bort människor och avbryta en konversation när vi vill? Online slipper vi riskera att slänga ur oss grodor eller råka brista ut i gråt (men vad gör det när man är med sin, ja just det, vänner…!).

”På djupet”

Hur påverkas kvaliteten, djupet och förtroligheten i våra samtal i en tid där vi rör mobilen 2 600 (!) gånger per dag? Kanske vi alla lever i föreställningen att vi inte behöver vårda våra relationer lika frekvent ansikte mot ansikte, eftersom vi ändå håller kontakten online. Men gör det något då? Svaret är ett tydligt ja. Mötet är inte utbytbart, tvärtom. Det är en nyckel för vår tid. För våra relationer, medmänsklighet och välmående. Läkaren och forskaren Kerstin Uvnäs Moberg förklarar att det är svårt att möta en människa fullt ut om man inte träffar den rent fysiskt. Det handlar inte bara om kroppsspråk och dofter utan om det viktiga må bra-hormonet oxytocin. Det utsöndras vid vänlig beröring, om det så är ett handslag eller en kram och ger en dos av trygghet, tillit och lugn. Något som går helt förlorat när vi umgås via digitalt, exempelvis genom sociala medier.

”Minskad empati”

En skrämmande uppgift är att studier visar att vår förmåga att känna empati har minskat med 40% de senaste 20 åren, allra mest de senaste tio åren. Enligt psykologen Sherry Turkle, som forskar om relationen mellan människor och teknik, handlar det bland annat om att vi inte konverserar med människor omkring lika mycket längre. Hennes undersökningar visar dessutom att det är svårare att visa sin sårbarhet för någon om det finns en telefon i närheten. Bara vetskapen om att telefonen har ”makten” att när som helst avbryta samtalet ger en känsla av att det inte är någon idé att öppna upp sig.

”Vårda dina relationer”

Hur skulle vi klara oss utan våra vänner när det krisar? Vårda dina relationer så att de finns där för dig och du för dem, menar vi. Inte bara för en eventuell kris (och det vet vi ju, kan hända närsomhelst…), välmåendet i stort kommer ju att bli så mycket bättre. Mår du bra har dessutom förutsättningarna för att din relation ska fungera ökat.

Som författaren Elin Liljero skriver i sin bok:

”Jag har insett att vägen till fortsatt välmående och starka okrossbara relationer inte går genom skärmen utan via verkligheten. För ordet styrkekram eller hjärtemoji går inte att jämföra med en riktig kram”

I skrivande stund möter vårt samhälle stora utmaningar i skuggan av det sk. Coronaviruset (COVID-19) där regeringar bland annat lagt restriktioner på sociala möten och interagerande. Många länder har stängt sina gränser. Många sitter i karantän. Att skärmar och teknologi existerar och är vedertagna verktyg i vår vardag är onekligen en räddning i väldigt många sammanhang. En intressant och speciell balans i skuggan av detta inlägg. Stay well!

 

Källor: Elin Liljero, Damernas Värld