När insikten finns… … så kommer man ju stadiet där i första hand dialogen med din partner ska påbörjas, barnen informeras och processen sättas igång. Finns insikten så är den med all sannolikhet väl grundad och den utomstående krisen kommer inte ändra på det (snarare tvärtom). ”Aldrig lätt” En skilsmässa och ett uppbrott är aldrig lätt, för många är det stressande, ibland lite förvirrande och svårt. Speciellt om inte båda...