Jag har alltid betraktat mig själv som en frisk person. Stark, snabb och ganska sund. Men så hamnar man i en sits där det är för mycket av allt. När tiden inte räcker till, sömnen tryter, och man har inga marginaler kvar att ta av. Lägger man till påfrestningarna en skilsmässa kan presentera, är man inte särskilt väl rustad ens för de enklaste av vardagliga utmaningar och uppgifter. Detta är...