Det finns… … statistik som säger att det yngsta barnet är mellan 4-6 år gammalt vid en separation.  Vad behöver barn egentligen vid en separation och vad kan man förvänta sig för reaktioner? Hur lägger man fram beslutet och hur tar man saker och ting därifrån? I forskning kan man inte tydligt eller påtagligt se att en viss ålder är bättre eller sämre än en annan, menar man i denna...