Stor & Liten

Det finns…

… statistik som säger att det yngsta barnet är mellan 4-6 år gammalt vid en separation. 

Vad behöver barn egentligen vid en separation och vad kan man förvänta sig för reaktioner? Hur lägger man fram beslutet och hur tar man saker och ting därifrån?

I forskning kan man inte tydligt eller påtagligt se att en viss ålder är bättre eller sämre än en annan, menar man i denna artikeln i DN. 

Det som förefaller vara en av de avgörande faktorerna och lite av en ”deal-breaker” är hur mycket fokus och kraft föräldrarna orkar, och förmår, att lägga på sin barn i skuggan av en skilsmässa eller separation. Sedan kommer man kanske alltid som förälder bära på det ständiga ”dåliga samvetet” att man kunde gjort mer. Men vi är alla människor och att spegla sig i varandras tillkortakommanden kan vara rätt fint på sitt sätt. Detta kommer ju även (förhoppningsvis) våra barn en dag också komma fram till. (Fingers crossed!)

Föräldrar påverkar. Enormt

Klart är, att föräldrar har en stor påverkan och möjlighet att styra sina barn. Det är ett enormt ansvar man bär som förälder, och som inte bör tas lättvindigt på eller nyttjas för egen vinnings skull. Detta kan verka så väldigt självklart, men finner man sig i en situation av affekt – upprörd, bitter eller arg – är det alltför lätt (och ibland mänskligt) att ge sig hän vad det egna egot styr. Inte det som egentligen eller reellt hade varit bäst för barnet/ barnen.

Ordning och reda

Struktur, och en viss förutsägbarhet i vardagen, är viktigt för alla barn. (Vuxna också för den delen också, är jag den första till att skriva under på.) Inte minst i en sådan här situation. Har man detta kommer man ganska långt, och detta i sig blir en trygg grund att stå på. Vare sig vi vill eller ej, så är vi på något vis alla vanedjur.

Älskade ungar

Barn har också en helt otrolig (och underbar!) intuition. Jag är övertygad om att barn känner och förstår så mycket mer än vad vi tror. De kan kanske inte alltid sätta ord på saker och ting, men oj, vilken koll de har. Jag talade med en vän häromdagen som ligger i skilsmässa och han var bekymrad för att lägga fram nyheterna för (de nu vuxna) barnen. Föga förvånande blev det ingen överraskning utan snarare en lättnad för barnen, som hade full koll. 

Vi kommer börja jobba mer aktivt med rådgivare och skribenter, som inom sin profession, arbetar mycket med barn och ungdomar. Ibland kan det vara klokt, och skönt, att bara få dryfta och höra deras perspektiv, genom dessa erfarna människor. Få tips och hjälp, och få höra hur andra situationer har spelat ut sig. 

Ensam är inte starkast, varken stor eller liten.