Det som inte dödar, det härdar. Stämmer det verkligen? Ett brutalt, välkänt uttryck, dock mer eller mindre föga till tröst i svåra situationer. Vi pratar oerhört mycket om hållbarhet dessa dagar, inom näringslivet och samhället i stort. Till den grad att begreppet börjar kännas urvattnat. De fyra grundpelarna inom hållbarhet handlar enligt FNs definition om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Gott så, men vi ...