Vilken roll… …har du i Familjen AB? En sammansättning av vuxna och barn och där alla är individer med både självklara roller och olika relationer. I yrkeslivets AB har du en tydlig arbetsbeskrivning och det råder (förhoppningsvis) inga tveksamheter kring vad du ska åstadkomma. Du har självklart relationer även här, men de är av en annan karaktär och utgör kanske inte riktigt fundamentet i ditt liv. ”Engagerar vi oss i...