Dessa tider… …som handlar om familj, vänner och närvaro kan vara väl så behagliga och avslappnade. En tid för reflektion, omtanke och umgänge. Man samlas och är snälla mot varandra. Inte bara barnen inför tomten, men även oss vuxna sinsemellan. Så, hur är man snäll? Vad är det att vara snäll, egentligen? Mot oss själva och mot vår omgivning.  Är “snäll” ett uttryck som kanske ofta blir feltolkat, eller missuppfattas...