Idag kommer vi ta upp något vi ofta möter bland er medlemmar. Nämligen att inte vara överens om en separation och att därtill känna sig underlägsen i relationen, något som ofta försvårar skilsmässan.  Fallet “Gunilla & Åke” (Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn) Gunilla 58 år, har sedan tre månader tillbaka skickat in ensam ansökan om skilsmässa. Gunilla och hennes man Åke 61 år, har varit gifta sedan...