Skilsmässa med osämja

Idag kommer vi ta upp något vi ofta möter. Nämligen att inte vara överens om en separation och att därtill känna sig underlägsen i relationen, något som ofta försvårar skilsmässan. 

Fallet ”Gunilla & Åke”

(Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn)

Gunilla 58 år, har sedan tre månader tillbaka skickat in ensam ansökan om skilsmässa. Gunilla och hennes man Åke 61 år, har varit gifta sedan 24 år och har två vuxna barn. Under barnens uppväxt arbetade Gunilla deltid, hon stod också för hela föräldraledigheten och var hemma vid friluftsdagar, vabb och så vidare. Åke har alltid haft en god inkomst och stått för merparten av den gemensamma inkomsten. Det har dock främst varit Gunilla som betalat för hushållet.

Samlivet mellan Gunilla och Åke har så gott som försvunnit. Det är sedan många år. Gunilla tycker livet är för kort och efter många om och men så har hon nu bestämt sig för att lämna Åke, även om hon räds för vad det skulle innebära ekonomiskt. För Åke handlar hans och Gunillas äktenskap om trygghet. Han har inte kunnat hantera att Gunilla vill skilja sig. Dessutom har han varit väldigt tydlig med att Gunillas inkomst inte kommer räcka för egen bostad.

För Gunilla har det blivit väldigt tufft att hantera allt det praktiska sedan Åke inte vill skiljas och att hon därtill känner sig underlägsen ekonomiskt. Hennes ekonomiska underlägsenhet har också speglat hennes roll i äktenskapet och relationen vilken gör att hon känt sig mindervärdig. Gunilla upplever att Åke konsekvent gett anspråk på hennes mindervärdighet genom sitt tilltalssätt till henne, hon upplever också att han genom språkliga hot fått henne att känna sig trängd och låst, inte minst sedan hon berättade att hon ville separera och lämnat in ansökan.

Gunilla har sedan en tid tagit hjälp av psykolog, men behöver nu hjälp med verktyg för hur hon ska tänka ekonomiskt och juridiskt, för att bodelningen ska bli rättvis.

Endbright rekommenderar:

Här rekommenderar vi vårt rådgivningspaket Har jag råd-paketet. I detta paket får Gunilla hjälp med att kartlägga sin ekonomi, att förbereda sig på bodelning, hur hon ska tänka inför en ny privatekonomisk situation och inte minst kring sina pensionstillgångar sedan hon tagit ansvar för hushållet vilket påverkat hennes yrkesliv. Hon får även juridisk rådgivning för vad hon ska tänka på kring bodelning och hennes vidare ekonomiska rättigheter.

Endbright rekommenderar Har jag råd-paketet – för dig som behöver få koll på dina privatekonomi inför en skilsmässa.