Att inte vara överens om en separation och att därtill känna sig underlägsen i relationen, försvårar ofta skilsmässan. Idag har vi därför försökt exemplifiera ett sådant fall. (Detta är ett fiktivt fall med fiktiva namn) Gunilla 58 år, har sedan tre månader tillbaka skickat in ensam ansökan om skilsmässa. Gunilla och hennes man Åke 61 år, har varit gifta sedan 24 år och har två vuxna barn. Under barnens uppväxt......