Det finns flera olika… … anledningar som gör att vi drar oss för att avsluta en relation även om vi vet att det är det vi borde göra. Den allra största anledningen till att vi stannar är rädsla. Det är i och för sig inget unikt för relationer, mycket av det som vi inte gör bottnar i någon form av rädsla. Det är lätt att i teorin säga att rädslan...