… från 1973 av Ingmar Bergman, följdes av en skilsmässovåg och en debatt om bilden av det romantiska äktenskapet och tvåsamheten. Scener ur ett äktenskap är ett skilmässoporträtt om ett äktenskaps övergång i skilsmässa. Ett porträtt som präglas av känslor av makt och vanmakt, av svek, lögner och otrohet, av förnedring, tillintetgörande, sorg, skuld och skam. Marianne och Johan lever i ett tillsynes välfungerande äktenskap, åtminstone ...