En gemensam… …yttre fiende sägs ju vara det bästa att ha för att förena. Corona är i högsta grad en yttre fiende men frågan är om den bara förenar? Den tenderar nog, dessvärre, även att dela och söndra. ”Det kortare perspektivet” I det korta perspektivet ligger stor fokus på det praktiska som t ex att bunkra upp med basvaror (vad är det med det här med toalettpapper förresten?). Enligt en...