Same same (eller inte…)

Nästan en timme…

… om dagen jobbar kvinnor gratis om man jämför löneskillnaderna mellan män och kvinnor. 16.09 slutar kvinnor att få betalt medan mannen då har betalt till 17.00.

”Om 25 år”

Förra året minskade gapet med tre minuter och med den takten kommer det att dröja 25 år (!) innan lönegapet är stängt. Men förhoppningsvis kan det gå snabbare än så.

”Lön hela dagen”

Det är organisationen Sveriges kvinnolobby som driver projektet Lön hela dagen och varje år presenter de statistik på löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Varje år hålls dessutom en manifestation på Sergels Torg i Stockholm mot de ojämställda lönerna. En konkret sätt att visa det på är just att visa när kvinnor slutar få betalt för sitt arbete.

”Fyra viktiga faktorer”

Enligt Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges kvinnolobby, menar att man måste arbeta aktivt med förändringar inom det här området. De kommer inte att komma av sig själv. De fyra viktigaste kraven är enligt Clara;

  • Jämställd föräldraförsäkring
  • Samma rätt till heltid och trygga anställningar inom alla yrken
  • Synliggöra strukturerna. Ofta värderas kvinnodominerade yrken lägre
  • Införande av sanktioner när företag inte gör lönekartläggningar och lönediskriminerar

”Ett steg framåt”

Clara Bergstrand konstaterar att det åtminstone tagits ett steg i rätt riktning – en utredning gällande införande av sanktioner om man inte gör lönekartläggningar och/eller lönediskriminerar. Det ska kosta, menar Clara.

”Två minuter per år”

På nio år har en förändring om 18 minuter skett. Två minuter per år, ingen kan påstå att det är en snabb utveckling för något så självklart som jämställda löner. Igår pratade vår grundare Charlotte Ljung om just denna förflyttningen. 

”Ännu mera gratisarbete”

Som om det inte vore nog med att jobba en timma gratis på jobbet så tar kvinnor ett klart större ansvar för hushållsarbetet. (Läs mer om detta här.) Kvinnor lägger i genomsnitt en timme mer per dag på det obetalda hushållsarbetet. Så två timmar per dag alltså, hög tid för en förändring…

 

Källa: Sveriges Kvinnolobby, SCB

Befinner du dig i en situation där det kanske är dags för en förändring? Kanske funderar du på en skilsmässa eller separation? Vi på Endbrigt finns här som stöd och hjälp så tveka inte att höra av dig. Inte minst det ekonomiska kan vara svårt att klara ut. Vi har bl.a ekonomiska rådgivare som kan hjälpa.