Säg hej till Yvonne!

Vi presenterar en ny rådgivare inom välmående och välkomnar Yvonne Fuchs, diplomerad terapeut och coach med inriktning att coacha vid osunda relationer.

Yvonne arbetar även med stresshantering, traumahealing och mindfulness. Vi har ställt några frågor till Yvonne!

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Det är ytterst viktigt att vi kan få tillgång stöd, vägledning, erfarenhet, visdom och kunskap så att vi kan skilja oss på det mest sunda och kloka sättet för alla parter. För barnen skull, inte minst!

Vad kan Endbrights användare förvänta sig av dig?

Jag är specialiserad på att guida båda/ eller en part, hur du/ ni går skilda vägar på ett klokt, sunt och intelligent sätt – för att minimera vilsenhet, skada och smärta för alla de inblandade. Målet är en sund, klok, vuxen och respektfull skilsmässa där ingen ska behöva må dåligt och känna sig som en stukad och tilltufsad förlorare. Jag medlar (eller guidar en enskild person) med trygg, kärleksfull och stadig järnhand, stor välvilja, stor erfarenhet och stor kunskap.

Vilka frågor brinner du för?

Jag besitter lång och bred erfarenhet från arbete inom personlig utveckling, självkännedom och hälsa. Med kunskap om hur våra känslor och vår hjärna fungerar under stress. Även om hur barn påverkas av osunda relationer/ osunda familjer – och vad vi kan göra åt det. Jag har stor och djup kunskap om hur vi minimerar rädsla, skada, oro, ångest, panik och stress hos barnen, vid skilsmässa.

Jag brinner för hälsa, sunda relationer och sunda skilsmässor. Där alla parter lyckas plocka fram sitt mest sunda, vuxna, kloka och intelligenta jag.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Mitt bästa tips vid en skilsmässa är att ta hjälp för att kunna vara i balans. En sund hälsa vid en skilsmässa är viktigt. Det är lättare sagt än gjort och jag rekommenderar därför att ta hjälp för att kunna vara/ bli sund, trygg, klarsynt, vuxen, balanserad, klok, intelligent, stabil, tillitsfull och närvarande. Detta är viktigt vid alla skilsmässor – och inte minst om du har en part/ den andra föräldern som är i stor affekt och kanske t.o.m. motarbetar ett sunt samarbete.

När kan Endbrights användare vända sig till dig?

Till mig kan du vända dig i alla lägen – då du behöver komma i balans, förstå vad som händer och behöver fungerande verktyg för hur du ska förhålla dig. Jag är specialiserad på hur vi skiljer oss på det mest sunda, kloka, trygga och vuxna sättet. Men även på hur du förhåller dig om den andra parten motarbetar dig. Jag arbetar en hel del i väldigt tuffa lägen – där stor manipulation förekommer – en ljus yttre sida mot omvärlden – och en helt annan bakom hemmets stängda dörrar, och det finns sunda förhållningssätt även i de tuffaste fallen. Varmt varmt välkommen att boka rådgivning med mig!