Vi välkomnar idag en ny rådgivare och expert inom välmående! Marcus Peterson är socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning samt handledare- & lärare i psykoterapi. Marcus är specialiserad inom par- och familjeterapi och kommer till att hjälpa er medlemmar som behöver hjälp i er par- eller föräldrarelation. Vi har ställt några frågor till Marcus så att du som medlem får lära känna honom bättre!

Varför valde du att bli en del av Endbright? 

Jag har en lång erfarenhet att arbeta med både par utan barn, föräldrar och barn som av olika anledningar befinner sig i en livskris. En del av de par och föräldrar jag träffar väljer senare att separera/skiljas och vill då få stöd i hur man på bästa sätt separerar/skiljer sig speciellt när man har barn. När jag för en tid sedan blev rekommenderad av en vän att besöka Endbright’s hemsida, kände jag direkt att detta är ett väldigt bra koncept. Att ge par och föräldrar råd och stöd i alla delar av denna känslomässigt påfrestande processen. Att dom kan få hjälp av kunniga personer inom varje område, dvs träffa en person som kan mycket om ett specifikt område i stället för att träffa någon som kan lite om mycket. Endbright har på ett bra sätt delat upp denna process i olika områden och jag har fått äran att bli en del av området välmående.

Vad kan våra medlemmar förvänta sig av dig?

Mitt fokus utgår alltid från relationen mellan två eller fler individer. Medlemmarna kan befinna sig på olika nivåer i denna process, där några kanske fortfarande känner osäkerhet gällande sitt beslut, andra har tagit beslutet men vet inte vad nästa steg bör vara och några medlemmar kanske har stött på bekymmer i en pågående process. Jag kan hjälpa till på alla nivåer, men brinner främst fört de två första. Jag har god kunskap i hur en separation/skilsmässa påverkar barnen vilket i sin tur påverkas av anledningen till att deras föräldrar valde att gå skilda vägar. Om det finns med barn i denna process ber jag föräldrarna att vid alla beslut ställa sig frågan – Hur blir detta för barnen?

Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med den vuxna parrelationen varav de par som känner osäkerhet kring sitt beslut kan ges möjlighet att fördjupa sig i anledningen till varför de nu överväger separation/skilsmässa för att sedan ta ett välgrundat beslut. En separation/skilsmässa är inte alltid negativt, utan kan vara en start på något nytt och ibland bättre för alla i familjen. Det viktigaste, speciellt när det finns barn med i bilden, är att avslutet blir så positivt som möjligt.

Vilka frågor brinner du för?

Min utgångspunkt i mitt arbete som parterapeut är främst att försöka få paret att inte ge upp parrelationen för fort, att först se över möjligheten att lösa lösbara bekymmer och acceptera olösbara bekymmer. Att låta dem få en förståelse för vad som skett och varför det skett, och i bästa fall kunna ge dem en alternativ beskrivning om varför de agerat som de gjort. Jag söker tillsammans med paret efter deras mönster och utifrån detta fördjupar vi oss i olika konflikter som uppstått. Detta kan innebära att de senare tar ett annat beslut än separation/skilsmässa eller att de ändå väljer detta, men då utifrån en välgrundad tanke/känsla. Och förhoppningsvis med en större förståelse för sin partners agerande.

Berätta om Relationsfokus!

Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med familjeterapeutisk inriktning och Handledare- & lärare i psykoterapi. Jag driver sedan år 2015 min mottagning i Malmö, där jag idag erbjuder Parterapi, Familjeterapi, Generationssamtal, Handledning och Föreläsningar. Mina föreläsningar har fokus på föräldraskap och parrelation. En viktig och återkommande föreläsning (i samarbete med olika Barnmorskegrupper) riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar (med extra fokus på pappor). En rödtråd i denna föreläsning är jämställdhet och anknytning. Utöver detta föreläser jag regelbundet för studenter på Socionomutbildningen och grundutbildningen i familjeterapi vid Lunds universitet. Innan pandemin höll jag även i pappagrupper i samarbete med BVC. Idag erbjuder jag bara föreläsning för deras inskrivna föräldrar.

Jag medverkar vid tillfällen i radio och poddar, och min uppfattning är att ”kunskap gör sig bäst när den delas med andra”. Och nu ser jag fram emot att bli en del av Endbright och deras viktiga arbete med att stödja och ge råd till behövande par/föräldrar.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Det viktigaste inför ett beslut är att detta beslut tas på så bra grunder som möjligt. Känslor slår ut logik och därför kan det ibland vara till fördel med att föra samtal via en tredje part. Känslor är viktiga och de har sin utgångspunkt i våra erfarenheter av relationen, tidigare parrelationer och vår anknytning till viktiga personer i vår barndom. Om dessa känslor inte bemöts med förståelse och respekt är risken stor att paret landar i konflikter som kommer att ge negativa ringar på vattnet. Ibland leder samtal med mig till att man väljer att försöka arbeta på relationen och då kan jag ge råd med vilka steg paret bör ta. Andra väljer efter våra samtal att fullfölja sin process mot en separation/skilsmässa och då är min förhoppning att våra samtal lett till ett välgrundat beslut och att den fortsatta processen blir mer positiv.

En gång i tiden fann ni ett tycke för varandra, och även om åren av olika anledningar lett till att ni idag väljer att lämna varandra kan det vara bra att minnas anledningen till att man blev ett par. Detta kan öppna upp för en mer respektfull separation.

Och om ni väljer att separerare/skilja er och ni har barn, är det extra viktigt att ni inför dem inte talar illa om den andra föräldern. Forskning visar att det inte är själva separationen/skilsmässan som är svårast för barnen, utan hur deras föräldrar väljer att tala om varandra.

När kan våra medlemmar vända sig till dig?

När de känner osäkerhet kring vilket beslut de ska ta, om de tagit ett beslut och vill få stöd i hur de ska handskas med känslor som påverkar deras fortsatta process och hur de som föräldrar ska förstå hur deras val kommer att påverka deras barn.

Här går du vidare för att boka rådgivning med Marcus!