Säg Hej till Karoline!

Karoline Lindow - juridisk rådgivare

Vi ser ett utökat behov av den juridiska rådgivningen. Därför är vi väldigt glada att kunna presentera en ny expert och juridisk rådgivare hos oss, och inte vilken som helst! Vi välkomnar stolt Karoline Lindow som Endbright’s nya affärsjuridiska expert!

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Jag har egen erfarenhet av skilsmässa och vet vilken komplicerad process en separation är. Det är så många frågor och funderingar som dyker upp både före, under och efter en skilsmässa. Jag hade verkligen önskat att jag hade någon att vända mig till för att få stöd när jag gick igenom min skilsmässa. Nu finns Endbright som en plats dit man på ett mycket enkelt sätt kan vända sig för att få stöd och hjälp med allt på samma gång. Jag vill bidra till denna verksamhet, både med min personliga erfarenhet, men framförallt med juridisk rådgivning.

Berätta om din byrå – spännande! 

Jag bedriver sedan ett tag tillbaka en egen advokatbyrå. Jag har tidigare under mer än 15 år arbetat på några av de största affärsjuridiska advokatbyråerna men kände att jag ville prova att driva eget. Jag fortsätter med samma verksamhet som tidigare, vilket i huvudsak är ombud i tvister och allmän affärsjuridisk rådgivning. I min egen verksamhet har jag större utrymme att ta olika typer av uppdrag, även för privatpersoner, vilket var svårare när jag arbetade på en större advokatbyrå.

Vilka frågor brinner du för?

 För mig är det viktigt att alla ska få komma till tals och framförallt kräva och få de rättigheter som man är berättigad till. Detta är speciellt viktigt i en separation där det tyvärr är vanligt att konflikter uppkommer. Jag ser ofta att den svagare parten i relationen inte vill driva en fråga i en konfliktfylld situation eftersom personen tror att hen inte kan, inte orkar eller tror sig ha rätten på sin sida. Som utomstående ombud ser man förbi konflikten och kan hjälpa med sin kunskap för att balansera styrkepositionerna och möjliggöra för båda parterna att få sina rättigheter.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Ta hjälp! En separation är som sagt en komplicerad process och man ställs inför utmaningar av olika karaktär. Det är lätt att känna sig vilsen och ensam. I denna situation underlättar allt stöd.

Vilken är den vanligaste fördomen folk har kring juridik?

Att juridisk hjälp är otillgänglig, opersonlig och dyr. Så behöver det absolut inte vara. Och här tycker jag verkligen Endbright fyller en viktig funktion för att överbrygga dessa fördomar.

När kan man vända sig till dig?

Idag är det vanligt att man som par driver gemensam verksamhet, i aktiebolag eller på annat sätt. I många fall ska detta samarbete upphöra eller fortsätta på andra villkor vid en separation och då är det viktigt att få råd av en jurist. Det kan också vara så att man har andra ekonomiska mellanhavanden som behöver hanteras. Det kan röra sig om ett gemensamt ägande av boende eller andra fastigheter. Detta, och mycket annat, är den typen av frågor som jag kan rådgiva kring!

Du kan redan nu boka rådgivning med Karoline. Kanske driver du och din nuvarande partner ett gemensamt företag och ska nu separera? Detta och mycket mer hjälper Karoline dig med. Boka din rådgivning med Karoline här

Senaste nytt

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...

Separation: Att ta första steget
Fakta Första steget

Separation: Att ta första steget

Att ta det första steget att säga ”jag vill separera” är stort och svårt. Du vet inte vad du står inför, vare sig känslomässigt eller ...