Endbright presenterar Helena Kumblad, Familjerättsjurist på Verahill och en av Endbright’s Rådgivare & Experter inom Juridik. Vi är så glada över att hon är en del av Endbright. Denna vecka kommer ni få lära känna Helena bättre och hon kommer ge sina bästa tips och insikter kring vad man skall tänka på när man går igenom ett uppbrott. Endbrights grundare Charlotte Ljung möter Helena på ett Talk. Helena berättar varför...