Jag kastade… … det handsnidade kinesiska träskrinet i väggen så flisorna flög. Det var en gåva från honom, och nu var det slut. Vi har ritualer för passager och stora händelser i livet. Dop, konfirmation, bröllop, begravning. När en människa dör hålls en begravning med en rit för avsked. Vid en skilsmässa är det också något som dör, fast personen finns kvar, inte sällan med någon form av outtalat avslut....