Relationskontot

Kontot som…

finns mellan två individer i en relation. Ett konto som har helt andra kapital såsom empati, förståelse, tålamod, tillgivenhet och inte minst ork. – Ork, kraft och energi att både ge varandra utrymme och möjlighet att vara nära. Och att veta hur man balanserar dessa två sinsemellan. 

Relationskontot är (dessvärre) inte ett konto som fylls på med automatik den 25:e varje månad. Det kräver snarare ett ständigt arbete, under vissa tider övertid och extraarbete, och ett gemensamt underhåll. Slit och vanligt hederligt hårt arbete. 

”Underhåll en masse”

Idag lever vi liv som redan kräver så väldigt mycket av oss. Orimligt mycket. Disciplinen som krävs i att upprätthålla relationskontot skall inte underskattas. Precis som i våra andra arbetsuppgifter; detta gäller ju trots allt det mesta i vår tillvaro. Så varför har vi så svårt att ta detta till oss och jobba efter sagda devis när det gäller våra kärleksrelationer?

Tyvärr lever bilden av relationer alltför mycket på den romantiska bilden av hur enkel en relation är sålänge man ”hittat rätt”. Så länge man hittat den rätta så blir det bra, och alla bitar faller magiskt och utan minsta tvekan på plats.

Tyvärr blir vi fortfarande alltför förförda av den förföriska bild av Den självklara Relationen som kanaliseras ut i samhället och i de mediekanaler vi exponeras för att vi missar att förstå, på djupet och med uns av allvar, vikten av underhåll i en relation; Relationskontot kräver riktigt mycket jobb. 

”Grundplåten”

Sedan är det kanske ändå så att grunden måste finnas där. Ibland finns den där från början, ibland har man fått jobba upp den. Men oavsett, så kan den försvinna och successivt nötas bort. Där finns också en disciplin man måste ha gentemot sig själv inte minst. Att se till att man lever sitt liv till sin fulla potential.

Har man inte båda samma gemensamma grundsyn och förståelse för relationskontot blir det nog svårt. Om grundplåten inte, av olika anledningar, finns där. – Kanske är man ”off” i tid med varandra, kanske är man på olika platser rent mentalt i vad man vill, önskar, förmår (inte att underskattas) och hur man ser framtiden. Kanske rimmar inte ens historia inte längre heller för den delen.

”När är det dags att byta bank?”

Vi är trots allt här och nu (ja, Carpe Diem and all that…) och lever våra liv, i sin fulla bemärkelse, när vi utvecklas och växer som människor. Det kan verka krasst, men en besiktning, en reality check, är nog på sin plats från tid till annan. – Det kanske är dags att byta bank?