Kontot som… finns mellan två individer i en relation. Ett konto som har helt andra kapital såsom empati, förståelse, tålamod, tillgivenhet och inte minst ork. – Ork, kraft och energi att både ge varandra utrymme och möjlighet att vara nära. Och att veta hur man balanserar dessa två sinsemellan.  Relationskontot är (dessvärre) inte ett konto som fylls på med automatik den 25:e varje månad. Det kräver snarare ett ständigt arbete,...