Relations- eller Separationsplan?

Nu har vi precis…

…lämnat 2020 bakom oss. Ett ur alla perspektiv annorlunda år. Vi står nu inför ett nytt år med nya förväntningar, mål och drömmar att förverkliga. Så även kring våra relationer.

Nödbromsen 

Kanske stod du där vid tolvslaget för ett år sedan – visste vad du ville och lovade dig själv att det skulle hända. Eller iallafall att du skulle göra allt du kunde för att det skulle hända.

Men sedan kom den där nödbromsen som tvärt stoppade mycket för många…

Fanns det kanske ett behov av att jobba på relationen? Hade ni bestämt er för att ta nya tag? Eller hade du tagit beslutet om att separera?

Oavsett vad man hade lovat sig själv så kan man nog bäst beskriva att Corona blev som en slags nödbroms – det hände något som låg helt utanför vår egen kontroll och osäkerheten kring vad det innebar gjorde att mycket stannade och tvingades bromsas upp.

Vi kanske inte tog klivet vi bestämt oss för eftersom en osäkerhet kring jobb, ekonomi och liknande plötsligt infann sig. Det vi tidigare tagit för givet var kanske inte längre riktigt lika givet längre. Det kan finnas många anledningar till att vi inte gjorde det vi hade planerat oavsett om det gällde en total förändring av livssituationen eller något mindre.

De allra flesta av oss har nog fått delvis nya perspektiv – vissa mer än andra men en sak har vi troligtvis gemensamt; vi värderar saker lite annorlunda idag än för ett år sedan. Något som vi annars inte hade gjort och som troligtvis är positivt för de allra flesta av oss.

Har relationen tålt den prövning som 2020 inneburit?

Året 2020 har inneburit svårigheter och slitningar för de allra flesta – oavsett hur vi såg på livet och relationen för ett år sedan. Var relationen på halvfart innan så är det kanske mer troligt att den ansträngts än mer nu…

Inför det nya året med det gångna pandemi-året i bagaget som inneburit både mer tid och behov av reflektion så är vi nog många som inför detta år ställt oss mer essentiella frågor. Frågor som; är vi på rätt plats och på rätt väg för att nå den målbild vi har, för att må bra både på kort och längre sikt?

Mål som kräver lite mer av oss för att åstadkomma. Ofta kräver dessa mål mer arbete och även en plan för att inte hamna i en evig önskan.

Det kan kanske låta krasst men oavsett om det handlar om att lära sig att spela golf, ett nytt språk eller förändra sin livssituation så måste det finnas en plan; vad krävs för att få till den förändring man vill?

Det är klart lättare att sätta upp en plan för att lära sig att spela golf eller att planlägga så att tid avsätts för att gå den där spanska kursen. Desto svårare är det att planlägga och att ta tag i de lite större frågorna. Det krävs helt enkelt lite mer. Dels ska vi bli klara över hur det ska gå till sedan måste vi konkretisera.

Relationsplan?

Att konkretisera en relationsplan kan liknas vid ett bokslut som en slags genomgång av föregående år och kartläggning inför det nya för att sedan utvärdera i 2021’s bokslut. Frågor att utgå ifrån kan bland annat vara; vad har inte fungerat i er relation? Vad har fungerat bra i er relation? Vilka brister och vilka tillgångar kan ni ta med er in i det nya året? Vad har ni för förväntningar på relationen? Vad vill ni tillsammans åstadkomma för att hitta tillbaka till varandra?

Separationsplan? 

Men om det gångna året tagit slut på kraften om att arbeta vidare på en relation som helt enkelt inte fungerar längre? Även då krävs en plan.

En plan som inte innebär att man måste ha svar på alla praktiska frågor men som en slags övergripande kartläggning från start till mål. Allt ifrån att ta beslutet, att förmedla beslutet, att ansöka om äktenskapsskillnad till att gå igenom en bodelning, få med barnen i processen och detta med välmåendet i behåll.

Vi vet att det är svårt oavsett om du vill reparera eller separera och därför finns vi på Endbright med dig hela vägen.

Behöver du hjälp med din unika separationsplan? Boka en gratis konsultation med vår Divorce Planning-koordinator. Med hjälp av vår koordinator får du hjälp att kartlägga just din separationsplan utifrån dina önskemål, behov och frågetecken. 

Här bokar du kostnadsfri konsultation med vår Divorce Planning-koordinator!