Rebound: Relation eller relaskit?

En flirt eller affär som äger rum direkt efter att en längre relation tagit slut kallas för ’rebound’. Rebound betyder att studsa tillbaka. Underförstått har man inte kommit över sitt ex, men kastar sig ändå in i något nytt. Snabbmat full av tomma kalorier, som stillar en hunger, i kontrast till ett näringsrikt långkok (det varaktiga, seriösa förhållandet).

Snuttefilt eller tillfällig statist i någons tillvaro

En rebound kan vara ett substitut, en tillfällig ersättare, för något som gått förlorat. Anta att man just separerat. Man befinner sig fortfarande i någon av sorgefaserna som vi skrivit om här tidigare. Man är bedrövad, ledsen, arg, skamsen. Rent känslomässigt är man knappast tillgänglig eller redo för att gå vidare.

Anta att man själv träffar på någon som söker en rebound. Man riskerar att ständigt jämföras med ett spöke (exet), och får höra mer än man önskar om det som varit. Eller tvärtom – Om inte ett ord nämns om exet, kan det likaså vara en varningssignal. Vill man vara statist i någon annans liv, i ett rollspel för att tillfredsställa någon annans behov? För även om man face-to-face säger att det bara handlar om en flirt, något fysisk, kan man näppeligen kontrollera eventuella känslor som kan uppstå ändå.

 Ingen vill vara den kvarglömda väskan på bagagerondellen

 Eller omvänt. Ponera att det är du som, medvetet eller omedvetet, kastar dig in i en rebound-affär. Någonstans fattar man att det handlar om ett slags nödighet, snarare än ett genuint intresse för den andre. Nödigheten kan bestå i rädsla för att vara ensam, bekräftelsebehov, distraktion, status. För, när vi pratar skilsmässa och ett upplevt stigma så finns det flera facetter. Stigma inte bara för att man skiljer sig, utan också för att vara singel. Ingen vill vara den kvarglömda väskan på bagagerondellen.

Är rebounds något bra eller dåligt?

Det tar lång tid att komma över en skilsmässa. Det är en berg-och dalbana. Forskningen om nyttan med rebounds är begränsad, men när du åker omkring där, upp och ner, i skarpa krön och kruvor, kan en rebound fylla en funktion som krockkudde. Genom att skapa en ny relation, om än inte långvarig (eller enkom för vissa syften såsom sex), kan det fylla tomrummet efter uppbrottet. Genom att fylla det tomrummet, om än inte kvalitativt, så kan det bidra till att man snabbare kommer vidare i sitt liv.

Förespråkarna för rebounds påtalar också att för ett rent psykologiskt välmående behövs ingen bestämd tid mellan relationerna. Betydelsen av att känna samhörighet med någon, väger tyngre än att det är med rätt person.

Relation blir till relaskit

 Bland de som höjer en varningens finger, påpekas att rebounds ju handlar om tillfällig närhet, utan lojalitet. Dyker man in i en passionerad affär innan såren har läkt, är det möjligt att ett abrupt avslut ger en mycket hård smäll, dels för att man redan är sårad, dels för att man blir besviken och trillar ner i ett hål av självrannsakan och klander, färgat av ett sting av nostalgi – Kanske skulle jag inte skiljt mig ändå? 2020-talets dejtingvärld är brutal, men är man i en fas där man törstar efter sällskap och närhet, sänker man garden snabbare och litar fortare på någon som egentligen är helt främmande, fast man borde agera tvärtom, för att skydda sig själv. Ens rebound blir en återvändsgränd, där man raskt kastas tillbaka in i sin ofärdiga sorgeprocess.

Känslomässig krockkudde

Reboundrelationen blir till relaskit. Undertecknad, samt andra i vänkretsen, kan vittna om hur en abrupt inledd och lika abrupt avslutat rebound kan påverka en enormt. På ett sätt kanske det finns en nytta med rebounds ändå, trots den negativa analysen. Om man inte har bearbetat klart sitt uppbrott, kan ens rebound bli form för en fantomsmärta som måste levas ut. Varför annars kan man sörja en kortvarig rebound i månader, när det dessförinnan fanns en relation som pågått i ett decennium? Jag vet att jag inte är ensam om denna erfarenhet.

Som rebound vill man ha alla fördelarna av en relation men utan att förpliktiga sig till intimitet, ansvar, förpliktelser eller tillgänglighet. Fysisk närhet är som bekant inte en automatisk förelöpare till ett förhållande. Bland dem som aktivt dejtar, ställs allt som oftast fråga nummer ett, ’hur länge har du varit singel’? Visst kan man störa sig på det, men det är viktigt för att förstå om man har en eventuell rebound framför sig, oavsett forskarnas budskap att behövd tid som solo inte kan fastställas specifikt.

För några förenklade men handfasta tips på hur man känner igen tecken på en rebound, erbjuder en ledande dejtingsajt några tips. Dessa måste menar jag kunna ses från båda håll, antingen att du träffar på en rebound, eller att du faktiskt själv är en:

  1. Man träffas precis när en längre, seriös relation tagit slut.
  2. Man vill egentligen inte ha en ny relation.
  3. Det finns hämnd- eller svartsjuka med i spelet, endera part vill bara ge igen mot sitt ex.
  4. Man pratar alltid eller aldrig om sitt ex.
  5. Man vet inte vad man faktiskt vill och trasslar in sig i blandade signaler

 

 

Källor:

Spielmann, S., Macdonald, G., & Wilson, A. (2009). On the rebound: focusing on someone new helps anxiously attached individuals let go of ex-partners. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1382-1394.

Match.com 6 tecken på rebound – är du bara en tröst? Finns att läsa här