Alla Paulines tjänster

Vi välkomnar vår nya juridiska expert till Endbright. Pauline Olovsdotter är familjerättsjurist med bred erfarenhet av främst vårdnadsfrågor relaterade till skilsmässor och separationer. Som medlem har du tillgång till Paulines tjänster och rådgivning. Läs mer om henne här.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Jag valde att bli en del av Endbright för att det är en plattform som verkligen behövs – i dag mer än någonsin med tanke på hur många människor som separerar varje år. Det är så mycket fokus i vårt samhälle på den glittrande förälskelse fasen, men Endbright lyfter fram slutet av relationen i ljuset. Man ska känna att det är okej att lämna en relation som inte fungerar. Att skilja sig ska varken vara förenat med skam eller vara onödigt svårt och krångligt. Jag ser Endbright som ett viktigt och bra verktyg för att underlätta för- och göra det bästa av en tid i livet som kan vara väldigt smärtsam, men som också kan föra med sig viktiga lärdomar och få oss att växa som människor.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för frågor om vårdnad, boende och umgänge och att göra kunskapen om dessa mer lättillgänglig. Föräldrar som inte har ekonomisk möjlighet att anlita en jurist i en vårdnadstvist ska inte stå utan hjälp och stöd, det ser jag som en fråga om både rättssäkerhet och barns rättigheter.

Vad borde alla veta när det kommer till att ta hjälp från en jurist vid en separation eller skilsmässa?

Tänk ut på förhand vad du behöver hjälp med och vad som kan lösas utan en jurist. På så sätt kan man undvika onödiga juristkostnader. Man behöver inte alltid ta hjälp av en jurist- eller advokatbyrå. I dag går det nämligen att hitta mer moderna och kostnadseffektiva lösningar, bland annat hos oss på Endbright, som kan hjälpa dig med olika juridiska frågor i samband med separationen eller skilsmässan, inklusive avtal. Om du vänder dig till en jurist- eller advokatbyrå; kom ihåg att dessa har ett ekonomiskt intresse av att dra en eventuell tvist hela vägen till domstol. Men mycket går att lösa utan att man drar igång en domstolsprocess, som ofta blir både långdragen och kostsam.

När det kommer till vårdnadstvister ska man känna till att domstolen bara ser till barnets bästa, det vill säga vilken lösning som är den bästa tänkbara för det inblandade barnet/barnenI Sverige går det alltså inte till som i amerikanska filmer där den som har bäst jurist vinner! Jag brukar säga att ingen av föräldrarna vinner eller förlorar en vårdnadstvist eftersom det framförallt är barnet/barnen som vinner eller förlorar på vad domstolen kommer fram till.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

När det kommer till allt det juridiska som ska lösas i samband med en separation eller skilsmässa finns det alltid en risk för att de beslut som tas baseras på känslor i stället för förnuft och logik. Detta kan leda till att vissa juridiska frågor blir mycket större och krångligare än nödvändigt. Mitt bästa tips är därför att försöka skilja det juridiska från det rent känslomässiga. Lös de juridiska frågorna på ett så praktiskt sätt som möjligt och lämna de känslomässiga bitarna till någon som är expert på att hantera sådana frågor, såsom en coach eller psykolog. Ibland ser jag att oenigheter, det vill säga tvister, som uppkommer i samband med en separation eller skilsmässa hamnar i domstol trots att de inte hör hemma där. Kom ihåg att juridiska beslut är bestående medan känslor kommer och går. Summa summarum; gör ditt bästa för att fatta genomtänkta och kloka beslut, även när du befinner dig mitt i en känslostorm. Annars kan det tyvärr både bli dyrare och smärtsammare än nödvändigt. Har man barn ska man också tänka på att konflikten i de flesta fall förvärras av en domstolstvist.