John Nyström är privatekonomisk rådgivare med lång erfarenhet både inom privatekonomi, bolagsekonomi, samt försäkringar, bolån och övriga privata lån, pensioner och investeringar.

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Separationer kan innebära mycket stress, inte minst beroende på osäkerhet eller ovisshet kring den ekonomiska biten. Det är här Endbright och jag kommer in i bilden. Jag önskar hjälpa dig som känner sig otrygg eller har funderingar kring din ekonomi. Med lite tips och handledning kan just den ekonomiska biten spela en avgörande roll för en lyckad och trygg separation.

Vad kan våra kunder förvänta sig av dig?

Det kan låta som en självklarhet, men du kan förvänta dig en helt oberoende rådgivning där fokus är på kundens bästa, samt en hög nivå av engagemang från min sida, detta är frågor jag brinner för.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för att få folk att känna att de har god koll på sin ekonomi, hur den ser ut idag, men också skapa en plan för hur den kan komma att se ut i framtiden. Ingen ska behöva känna sig otrygg gällande sin egen ekonomi. Den ekonomiska biten ska inte heller behöva bli en bromskloss för hur du vill leva ditt liv.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Då jag själv gick igenom min separation upplevde jag att det krävde så mycket energi och känslor. Att då även behöva reda ut alla praktiska delar kan bli väl överväldigande. Risken finns att dåliga beslut fattas i stundens hetta, beslut som många kan få ångra längre fram. Det bästa du kan göra i en sådan situation är att våga ta hjälp av andra. Man måste inte klara av allt själv. Att få specialiserad hjälp kan i ett sådant läge verkligen göra skillnad.

När kan våra kunder vända sig till dig?

Det är många olika typer av ekonomiska funderingar som kan dyka upp när man separerar. Det kan till exempel handla om boendekostnader, lån, hur delar man upp ägodelar, sparande och placeringar, pension…Man kan också ha frågor kring hur det kan se ut efter separationen, hur bör man tänka då kring utgifter för barnen osv… Just nu är det också lite extra turbulent på marknaden med stigande räntor, inflation och energipriser vilket kan skapa extra oro. Vissa kanske inte har några specifika frågor men önskar vägledning kring potentiella fallgropar, bra saker att tänka på, eller önskar hjälp med att planera ekonomin för framtiden.

Jag hjälper er gärna med alla typer av ekonomiska frågor och jag skräddarsyr mina rådgivningsmöten utifrån kundens specifika situation, den är unik för alla.