Varför valde du att bli en del av Endbright?

Jag tror starkt på Endbrights affärsidé att erbjuda ett samlat och brett utbud av kvalificerade tjänster till människor som separerar för att bidra till goda skilsmässor! Man är i en skör situation när man skiljer sig och tänker kanske inte alltid klart och genomtänkt. Med Endbrights hjälp får dessa personer bättre förutsättningar att gå vidare på bästa sätt. Jag anser att min e-kurs med coaching är en viktig del av denna process. Skilsmässobarnens välbefinnande är mer än viktigt för att föräldrarna ska må bra. Därför att jag glad att vara en del av Endbright!

Berätta om E-kursen ”Familjer i Förändring”!

Själva e-kursen Familjer i Förändring är ett utbildningsprogram för föräldrar som skiljer sig. Jag har utarbetat programmet och digitaliserat det i samarbete med Sveriges Makalösa Föräldrar. Huvudsyftet med kursen är att se till att barnen kommer så oskadda ur separationen som möjligt. Det som skadar barnen mest är konflikterna mellan föräldrarna. Målen med utbildningen är därför att sänka konfliktnivån mellan föräldrarna och öka deras förmåga att samarbeta om barnen på ett konstruktivt sätt. Ett annat mål är att föräldrarna ska se och bemöta barnens skilsmässorelaterade frågor och problem så att de inte håller all oro inom sig. Det mår ingen bra av.

E-kursen är rent praktiskt uppdelad på åtta 30-minutersavsnitt. I anslutning till e-kursen erbjuder jag coaching och rådgivning. En kurs av det här slaget väcker många tankar och frågor. Därför är det värdefullt att få diskutera dessa frågor med en kunnig och utbildad handledare med personlig erfarenhet av skilsmässa.

Vad kan våra kunder förvänta sig av dig?

Era kunder kan förvänta sig att få prata med en engagerad person med mycket erfarenhet och kunskap som brinner för goda skilsmässor och särskilt skilsmässobarnens bästa. Ofta vet föräldrarna själva vad som är bäst för dem och deras barn. De behöver bara få diskutera svåra frågor med någon utomstående som ser klarare på situationen. Det kan jag bidra med!

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för goda skilsmässor och glada skilsmässobarn! Det är ingen utopi utan fullt möjligt!

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

En separation är en omvälvande händelse för de flesta. Det är normalt att vara ledsen och arg under en period, så ha tålamod med dig själv. I samband med en separation är det massor av små och stora beslut som ska fattas, ofta direkt. Det är lätt att det blir fel när man inte är i balans, så låt inte känslorna springa iväg med dig! Försök hålla huvudet kallt och ta genomtänkta och långsiktiga beslut. Ta så små steg som möjligt.

När kan våra kunder vända sig till dig?

De kan i princip vända sig till mig så fort de bestämt sig för att separera. Ofta kan det vara bra att få råd så tidigt i processen som möjligt, men det är absolut inget som hindrar att de kommer senare i processen när de hunnit få bättre överblick