Alexandra Nord är mindfulnessinstruktör och coach. Hon kommer hjälpa dig med meditation och mindfulnessträning samt coacha dig för att hantera de känslor och beslut som kommer inför, under och efter ett uppbrott.

Vi har ställt några frågor till Alexandra för att du ska få möjlighet att lära känna henne lite bättre!

Varför valde du att bli en del av Endbright?

Endbright stöttar genom en av livets svårare tider och det känns otroligt meningsfullt att få bidra till att fler får de bästa möjliga förutsättningar för att genomgå en skilsmässa eller separation. En separation är inte bara slutet på något utan också en början på något annat, och att hjälpa andra göra det mentala skiftet känns verkligen meningsfullt.

Vad kan våra användare förvänta sig av dig?

Jag hjälper dig hitta det som är viktigt för dig och stötta dig i att resonera runt hur du vill lösa både små och stora utmaningar som uppstår. Du får också en plats att tänka högt, sätta ord på känslor och tankar och vrida och vända på det du erfar. 

Vilka frågor brinner du för?

Jag vurmar särskilt för att stärka den personliga beslutskraften och den inre styrkan som behövs för att ta sig igenom en skilsmässa, oavsett omständigheterna. Även barnens perspektiv och föräldraskapet under och efter en skilsmässa är frågor jag har nära hjärtat; inte minst då jag själv är frånskild förälder.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Öva upp din förmåga att förstå, möta och härbärgera dina känslor så du kan fatta klara beslut utan att bli alltför känslostyrd. Meditation eller mindfulnessträning kan vara utmärkta redskap för detta.

Öva även på att finna acceptans för det som är. Nu är det som det är – att älta det som sagts och gjorts kommer inte gagna dig, inte heller att förneka situationen och önska att saker var annorlunda. Tillåt känslorna att komma och medge för dig själv att du genomgår något svårt. Först när du accepterar det läge som är, hur det än är, blir det möjligt för dig att återta ditt fokus framåt och agera i enlighet med dina innersta värderingar.

Sist men verkligen inte minst – var snäll mot dig själv. Säg bara saker till dig själv som du skulle ha sagt till en vän i samma situation. Tysta varsamt din inre kritiker och ta väl hand om dig själv. 

När kan våra användare vända sig till dig?

Oavsett om det rör en praktisk fråga som behöver lösas, något som skaver eller om det handlar om en känsla du har svårt att hantera, hjälper jag dig att bena ut situationen, utforska dina valmöjligheter och ta steg mot en lösning.

Vi kan jobba med enstaka frågeställningar eller sätta upp flera tider där vi jobbar mot ett mer långsiktigt mål. Jag hjälper dig bottna dina behov, så tar vi det därifrån.