Ada Alak är senior jurist med lång erfarenhet från familjerättsliga ärenden, särskilt med fokus på Mellanöstern. Förutom engelska och svenska talar Ada talar flytande arabiska och engagerar sig i hedersrelaterade frågor. 

Berätta, vad gör ni på Alak & Co och hur ser ditt arbete ut?

På Alak & Co arbetar vi med främst 5 olika rättsområden: familjerätt, ekonomisk familjerätt, brottmål, tvångsmål (LVU) och migration.

Jag är jurist från Lunds Universitet med snart två decenniers erfarenhet av ovan rättsområden. Jag har framgångsrikt processat i flertalet av Sveriges domstolar och blir frekvent förordnad av tingsrätten, migrationsverket och förvaltningsrätten. Jag har fördjupat mig i hedersrelaterade frågor samt familjerätt kopplad till Mellanöstern varför jag ofta ger expertkommentarer inom detta fält. Förutom svenska pratar jag både engelska och arabiska.

Varför är ett samarbete med Endbright viktigt för er?

Vi på Alak & Co är av uppfattningen att en skilsmässa för många människor upplevs som en traumatisk upplevelse. Teoretiskt är äktenskapsskillnaden ett ärende som sköts med en blankett som man fyller i och det skiljer sig egentligen inte från att ansöka om föräldraledighet. I praktiken är skilsmässan en av de svåraste situationerna man kan möta i sitt liv. Då är det inte enkelt att rodda i de många delar som en skilsmässa består av. Endbright är en aktör som erbjuder en helhetslösning där proffs inom varje del kan hjälpa personer att gå igenom sin skilsmässa på ett tryggt sätt.

Vad kan våra kunder förvänta sig av dig?

För mig är det viktigt att mina klienter har ett förtroende för mig och min juridiska kompetens. Det jag erbjuder är förstklassig aktuell och relevant juridisk rådgivning. Jag eftersträvar att alltid vara rak och tydlig för att klienten inte ska ha fel förväntningar och vara nöjd med utfallet.

Jag har alltid ett lösningsorienterat förhållningssätt då jag är av uppfattningen att det är bättre att hitta lösningar istället för att tvista i domstol. Däremot finns det ärenden där jag bedömer att det finns starka skäl för att ta tvisten vidare till domstolen. Då är det viktigt för mig att skapa en trygg dialog mellan mig och klienten samt att min klient känner sig uppbackad av mig i rättssalen.

Vilka frågor brinner du för?

Jag brinner för de juridiska frågorna jag arbetar med och jag vill påstå att jag är en fena på att hitta samförståndslösningar mellan parterna. Jag brinner också för att barn ska leva under så bra förhållanden som möjligt och därför understryker jag alltid barnets bästa i vårdnadstvister och försöker få både min klient och motpart att enas om barnets bästa.

Vad är dina bästa tips för någon som skiljer sig eller befinner sig i ett uppbrott?

Jag har en lång erfarenhet av konfliktfyllda bodelningar därför tycker jag att det är viktigt att ge tipset om att se över era familjerättsliga avtal och upprätta dessa om ni inte har dem. Genom att skriva ett äktenskapsförord eller ett samboavtal och ett testamente behöver inte en bodelning vara kostsam och kommer att minska konflikterna för dig och din partner vid en eventuell skilsmässa/ separation. Fundera över boende och umgänge för era barn och våga upprätta ett avtal även om ni är överens.

Allt som du är med om kan ha rättsliga konsekvenser efter en skilsmässa. Därför är det viktigt att inte göra något förhastat och att våga ta hjälp av en jurist tidigt så att du känner till dina rättigheter och skyldigheter från början. Ju tidigare du tar hjälp av en jurist desto snabbare och mindre kostsamt blir skilsmässan med allt vad den innebär.

När kan våra kunder vända sig till dig?

Vi på Alak & Co arbetar aktivt med såväl förebyggande familjerätt men också efter att juridiska problem uppstår. Därför skulle jag vilja säga att jag både kan vara behjälplig Endbrights kunder innan en juridisk händelse uppstår såsom rådgivare men också agera ombud vid en vårdnadstvist eller bodelningstvist.