Hur agerar vi vid ett uppbrott? - webinar med vår psykologiska rådgivare Helena Kubicek Boye. - Endbright

Hur agerar vi vid ett uppbrott? – webinar med vår psykologiska rådgivare Helena Kubicek Boye.

Varför menar Endbright’s psykolog att det vid ett uppbrott är bra att prata med någon utomstående? Varför saknas det stöttning till den som tar initiativ till att separera? Och vilket ansvar har jag för min partner i mitt beslut?

 

I detta webinar lyfter Endbright’s psykolog Helena Kubicek Boye olika känslor och beteenden som uppkommer vid ett uppbrott, både för den som lämnar och den som blir lämnad. Hon ger några snabba tips och råd och lyfter även olika metoder som hon arbetar med i sin rådgivning med våra medlemmar för att deras mående ska bli som bra som möjligt genom separationsprocessen.

kr