”Positiv psykologi”: Webinar om att arbeta med psykiska hälsan i uppbrottet

Nytt webinar, denna gång på temat ”Positiv psykologi” med vår psykologiska coach Julia Karhu.

Den psykiska ohälsan ökar bland både vuxna och barn och vi vet att en separation eller skilsmässa, för såväl stora som små, påverkar välmåendet. I detta webinar talas om hur man på egen hand kan arbeta med sitt välmående och handskas med alla de känslor som kommer med en livsstilsförändring så som ett uppbrott. Julia lyfter även relationer, känslor och uttryck hos barn och ungdomar som är extra viktiga att som förälder eller närstående till ett barn eller ungdom, att vara uppmärksam på. I webinaret tipsar Julia även om Endbrights samarbetspartner Wake Me Up. En app där ungdomar mellan 16-22 år kan boka en coach att prata med för att få stöd framåt i livet.

Julia tar emot för rådgivning både via enskilda sessioner eller som en del av våra skräddarsydda paketlösningar.