Peppen!

Igår…

…var det ”Blue Monday och vi befinner oss i det som kallas för ”Divorce Month”. Oh, härlig månad januari, verkligen. Känner ni peppen…!? 

Varför skiljer vi oss då? – I USA finns det ett organ, IDFA, som tar fram data och underlag för finansiella upplägg som sedan användas av bla. jurister i skilsmässoprocesser. Där har man listat de tre vanligaste skälen till skilsmässa i USA. 

De är att man: 1. inte är ”kompatibla” med varandra, 2. otrohet och 3. ekonomiska bekymmer. Andra saker som toppar listan är ”lack of romance” och tungt belastade barnfamiljer. (Ni läste väl när vi skrev om Familjen AB häromdagen?) 

Ok, nummer 1 på listan känns ju väldigt bred. Jag skulle också mena att det i den rubriceringen fångar upp när man, över tid (längre eller kortare tid) växer ifrån varandra, eller helt enkelt utvecklas i livet på olika vis. Den är svår att sätta fingret på, men i grund och botten är vi ju våra egna individer. Enskilda varelser. Jag kan tycka det är svårt nog att hålla reda på sig själv, sin egen utveckling och ta hand om sig själv. (Har någon sett min högra sko?) Och, sedan skall ytterligare en människa in och man skall forma en ny dimension. Inte helt enkelt alltid, oavsett mängden kärlek. (Sagt av en individualist som är (väldigt) bekväm i sitt eget sällskap, på gott och ont.)

Igår lärde jag mig begreppet ”micro-cheating”. Jag landar nog i slutändan ändå i att otrohet är ett symptom på något större än själva otroheten i sig. Problematiken är egentligen och oftast, en annan, mycket större, som vida överskuggar själva handlingen. Men, vi lever också i en värld (inte minst bottnat i historia, kultur och religion) där själva handlingen av otrohet är den felande. Således hamnar den även på IDFA’s topplista. 

Och en annan, tagen ur luften, reflektion är det finansiella läget i världen, och hur en eventuellt stundande lågkonjunktur kommer bidraga till ökade skilsmässor… (Hur tänkte hon nu?) Jo, just nu är det toppmöte i Davos och pessimismen är (även där) på topp gällande den framtida tillväxten. Om nu ansträngd ekonomi och problem kring detta också toppar listan, var hamnar vi med skilsmässorna när konjunkturen vänder?

Men, tillbaka till peppen…

Jag läste för inte så länge sedan en kommentar av CNN’s Anderson Cooper  gällande hans mamma Gloria Vanderbilt som gick bort under 2019. Hon hade varit gift inte mindre än fyra gånger (Skönt, där ligger man i lä var det första jag tänkte…). Cooper sade: ”In the end, after all else is stripped away, there is only love. My mom believed in love more than anyone, her solace, it’s what drove her…”

Och även i detta fina reportage om skådespelaren Lena Endre är det fint och livsbejakande att få vara romantiker, som Endre kallar sig själv. Och lite naiv. (Endre tackade uppenbarligen också ”Ja” till samtliga frierier.) 

Så, jag bistår ändå i slutändan med just peppen, alla dar i veckan. Även om vi vet att det är tufft att skilja sig eller separera, så är där något i vår inbyggda livskraft som måste få leva fram, lyftas och få finnas med oss varje dag. Ibland mer, ibland mindre. Och med detta kan vi även hjälpas åt, här i Endbright’s fina community. Bara hör av er till oss om ni vill ha mer pepp.