Lite kort… …denna torsdag; Vi har kommit en bit på vägen när en av Sveriges partiledare, för Kristdemokraterna därtill, publikt går ut med sin skilsmässa. Just saying… Att Ebba Busch Thor öppet går ut med sin skilsmässa visar på att vi i Sverige, trots allt, lever i ett samhälle där detta kan låta sig göras. Finansiellt, praktiskt och med social acceptans. Men, mörkertalet är fortfarande stort, och där är många...