Oroar sig kvinnor mer?

Är det så….

… att kvinnor rent generellt oroar sig mer än män?

”Plötsligt flygrädd”

Man hör ibland om kvinnor som flugit obehindrat hela sitt liv och som plötsligt blir flygrädda. Den flygrädslan har en gemensam nämnare (om det inte handlar om någon form av incident förstås) och det är att man fått barn.

En ny form av rädsla infinner sig. Den att inte längre finnas där för sitt/sina barn. Vi skriver sina barn för den här rädslan håller i sig men kan i bästa fall övergå till oro. Rädslan är inte rationell, det vet vi, men borta vetskapen hjälper inte såvida vi får lite hjälp på vägen med någon form utav verktyg som kan hjälpa oss hantera rädsla och oro.

”Akut kris”

Finns det någon distinkt skillnad mellan män och kvinnor när en akut kris som t ex en olycka inträffar. Nej, det finns det inte. Att kvinnan skulle stå vid sidan om och förlita sig på att en man räddar situationen är aningen förlegat. Men, absolut, vissa är bättre på att hantera akuta kriser än andra, men det har ingenting med kön att göra.

”Tagna på sängen”

Om någon på nyårsafton 2019 sagt att vi under det första kvartalet skulle befinna oss i en kris vi inte kunde föreställa oss finns chans att att den personen inte skulle blivit tagen på allvar. Det räcker till och med att någon skulle säga det senare än så. Det fanns ingenting som pekade på att det skulle uppstå en kris, en Coronakris, speciellt inte en i den omfattning vi nu ser. Ingen av oss hade kunnat förutse det och inte heller hur vi ska reagera i krisen.

”Ingen fara”

De flesta av oss hörde först talas om Corona när det drabbade Italien. Den enkla versionen var att en kines kommit till Italien och haft med sig smittan. Johan Carlsson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör uttalade sig i SvD så sent som den 7:e februari om att Corona inte skulle spridas i Sverige. På den punkten hade han (tyvärr) fel. Även om Folkhälsomyndigheten sedan gjort mycket rätt så blev vi kanske inledningsvis invaggade i en falsk trygghet. Who knows…

”Rätt information”

Sedan började det komma mer och mer information. Det är viktigt att vi får information så att vi kan känna oss trygga med att vi vet vad som händer. Men ”information overload” är inte heller bra. Då fastnar man lättare och det finns en stor risk att man förstärker sin oro. Vi behöver inte se varje nyhetssändning, uppdatera oss på nätet hela tiden och framförallt ska vi undvika att läsa och tro på vad alla ”nya självutnämnda specialister” skriver. I tider av kris sprids rykten och desinformation väldigt lätt. Lyssna på vad experterna säger, är en bra ledstjärna i sammanhanget.

”Spännvid”

Att Corona skapar oro, både över situationen här och nu och över konsekvenserna är inte så konstigt. Det här är större än finanskrisen och någon annan kris vi upplevt i modern tid. Den spänner över hela spektrat från sjukdom till ekonomi. Det är något nytt, något vi inte känner till och har drabbat mer eller mindre hela världen.

”Angreppsätt”

Vi hör om länder som drabbats hårdare än oss. Beror det på att de befinner sig längre fram i ”förloppet” eller beror det på något annat? Olika länder beslutar om olika åtgärder för att minska smittspridningen. Vad är egentligen det bästa sättet och kan vi lita på att vi i Sverige gör rätt? Frågor och tankar som ingen kommer att kunna ha svar på förrän vi kan se tillbaka på Corona som virus.

”Vattendelare”

Enkelt uttryckt finns de dom som ser Corona som en större risk än andra. Vissa har gått i frivillig karantän medan andra lever vidare ungefär som vanligt.

”Tyckande”

Vi har väl heller aldrig sett så mycket synpunkter, pekpinnar och ibland rena påhopp i sociala medier som nu. Människor som tycker sig ha rätten att tycka och tänka fritt om andras val och hur de förhåller sig till situationen. Oro och rädsla kan ofta ta fram de sämsta sidorna hos människan, det är i vissa delar ”naturligt” men påhopp etc är vare sig naturligt eller okej.

”Kvinnor och oro”

Om man tittar på undersökningar som gjorts pre-Corona så visar de en tydlig bild att kvinnor oroar sig mer. De oroar sig mer för att bli allvarligt sjuka, oroar sig mer för ekonomin, mer för miljön. Forskningen visar att det är beroende på både genetik och könsroller.

I ”vanliga” tider ser skillnaderna ut så här;

  • 40% av kvinnorna oroar sig för att bli allvarligt sjuka jämfört med männens 24%
  • 25% av kvinnorna oroar sig för att sakna pengar vid en oväntad utgift jämfört med männens 13%
  • 21% av kvinnorna oroar sig för att bli arbetslösa jämfört med männens 14%
  • 28% av kvinnorna oroar sig för att bli utsatta för brott jämfört med männens 16%
  • 52% av kvinnorna oroar sig för miljön jämfört med männens 29%

Det här är bara några exempel, mönstret är väldigt tydligt – kvinnor oroar sig mer. Högre grad av oro får även andra konsekvenser.

”Oro och ångest”

Om man oroar sig mer ökar också risken för ångest och depression. Forskning visar att det är 1,5-3 gånger vanligare att kvinnor drabbas. Man kan inte se någon förändring mellan kvinnor och män sett över de senaste årtiondena men däremot har antalet ökat dramatiskt.

Anledningen till skillnaden mellan kvinnor och män kan man inte säkert fastställa utan fortsatt forskning men man tror att det beror på biologiska skäl och invanda könsroller. Vill du läsa hela rapporten, gjord av Anton Carl Jonas Lager vid Karolinska institutet kan du göra det här.

”Corona-fällor”

Om kvinnor ”normalt” sett oroar sig mer och vi nu befinner oss i en situation där vi oroar oss, inte bara för ett område utan många finns det en ökad risk för ångest och depression. Om vi heller inte inom relationen delar oron, eller graden av oro, ökar risken kanske för att vi pratar förbi varandra och mannen tycker att kvinnan överdriver och ältar. Att kunna hantera sin oro i sin relation kan vara en konstform i sig. Hur man kan undvika att oron i sig sabbar saker, kan man läsa om här och även här är några bra tips. 

 

Källor: Forskning och framsteg, Anton Carl Jonas Lager vid Karolinska institutet, Huffington Post, Ahum.se

 

Tillhör du en av dem som oroar dig extra mycket nu i dessa tider? Känner du en oro över din egna relation som du vet inte är rätt och hur du ska agera nu när de yttre omständigheterna förändrats? Vi på Endbright finns här för dig, för att hjälpa dig med det stöd och den hjälp du behöver för att få kraft och mod att fullfölja ditt beslut.