Är det så…. … att kvinnor rent generellt oroar sig mer än män? ”Plötsligt flygrädd” Man hör ibland om kvinnor som flugit obehindrat hela sitt liv och som plötsligt blir flygrädda. Den flygrädslan har en gemensam nämnare (om det inte handlar om någon form av incident förstås) och det är att man fått barn. En ny form av rädsla infinner sig. Den att inte längre finnas där för sitt/sina barn....