Olika vilja kring barnen…

Det är inte alltid….

…att man ser på saker på samma sätt eller kommer fram till någon kompromiss när det gäller barnen.

”Inte alltid samsyn”

Det kan vara nog så svårt när man lever i en relation men ofta svårare om man separerat. Det kan röra sig om allt ifrån vem som köpa vinterkläderna till frågor rörande uppfostran.

Det första är väl att betrakta som ett lite mindre problem men det kan likväl skapa irritation, speciellt om man upplever att man får stå för en större del än man borde.

Frågor om uppfostran är svårare och det är inte sällan som det blir svårare om det kommer in nya partners som har sin syn och sitt sätt att uppfostra eventuellt egna barn. Det blir då många viljor som ska samsas och det är bara barnet/barnen som kommer i kläm om den här situationen blir verklighet.

”En ny fråga”

I samband med Covid-19 står alla föräldrar inför en ny fråga. Hur ska man förhålla sig till de vaccin när det kommer att finnas tillgängliga? En fråga man absolut inte behöver vara separerad för att ha helt olika åsikt om. Men det kan nog bli lite svårare att enas ett gemensamt om man har inte har samsyn om man är separerade. När det första vaccinet kommer så är ju de långsiktiga bieffekterna inte helt klarlagda något som givetvis skapar en oro. Samtidigt så vet vi inte hur spridd pandemin är när vaccinet är tillgängligt.

”Vad är egentligen rätt?”

Att komma överens om, om barnet eller barnen ska vaccineras, vilka klädinköp som ska göras, vilka rutiner som ska gälla och allt där till är särskilt svårt om samsynen är olika, inte minst vid en separation. Våga därför ta hjälp av någon utifrån som kan hjälpa er att lyssna till era behov men inte minst barnets eller barnens.

Upplever att du har svårt att kommunicera med din medförälder om vad som är bäst för barnet eller barnen? Behöver du eller ni en stöttande hand för att ni ska lära er hantera era olika synsätt? Behöver ni någon som lyssnar till barnets eller barnens egna behov? Tveka inte att höra av dig till oss på hello@endbright.se så hjälper vi er vidare. Vi vill också tipsa om vårt webinar ”Barnen genom skilsmässan” där många av dessa frågor plockas upp och svaras på av våra experter inom barnpsykologi.