Ny e-kurs: Föräldrar i förändring

För att ytterligare stötta föräldrar som genomgår skilsmässa eller separation introducerar Endbright nu e-kursen ”Föräldrar i förändring”.

Hur vi behandlar våra barn i samband med en skilsmässa får avgörande betydelse för deras hälsa och framtid. Det är inte separationen i sig som orsakar ohälsa bland barnen utan föräldrarnas konflikter. Vår nya kurs ger dig verktyg för att hantera separationen på bästa sätt, så att du och dina barn kan gå vidare och leva bra och harmoniska liv. I anslutning till e-kursen erbjuds även coaching och rådgivning med kursledaren Anna Lidgard.

Målet med kursen är att sänka konfliktnivån mellan föräldrarna och öka deras förmåga att samarbeta om barnen på ett konstruktivt sätt. Ett annat mål är att föräldrarna ska se och bemöta barnens skilsmässorelaterade frågor och problem så att de inte håller all oro inom sig. Missa inte heller vårt webinar där du möter Anna och får veta mer om föräldraskap.

E-kursen (pris 849 kr) består av åtta 30-minutersavsnitt i form av videos, samt löpande coaching av Anna Lidgard fördelad på 4 x 15 minuter.

Du får konkreta verktyg och råd för hur du: 

  • stärker relationen med dina barn genom förståelse och lyhördhet
  • bygger ett fungerande samföräldraskap med din expartner för att undvika höga konfliktnivåer
  • hanterar nya kärleksrelationer på bästa sätt gentemot barnen