Ny e-kurs: Föräldrar i förändring

Mamma och barn går mot sol

För att ytterligare stötta föräldrar som genomgår skilsmässa eller separation introducerar Endbright nu e-kursen ”Föräldrar i förändring”.

Hur vi behandlar våra barn i samband med en skilsmässa får avgörande betydelse för deras hälsa och framtid. Det är inte separationen i sig som orsakar ohälsa bland barnen utan föräldrarnas konflikter. Vår nya kurs ger dig verktyg för att hantera separationen på bästa sätt, så att du och dina barn kan gå vidare och leva bra och harmoniska liv. I anslutning till e-kursen erbjuds även coaching och rådgivning med kursledaren Anna Lidgard.

Målet med kursen är att sänka konfliktnivån mellan föräldrarna och öka deras förmåga att samarbeta om barnen på ett konstruktivt sätt. Ett annat mål är att föräldrarna ska se och bemöta barnens skilsmässorelaterade frågor och problem så att de inte håller all oro inom sig. Missa inte heller vårt webinar där du möter Anna och får veta mer om föräldraskap.

E-kursen (pris 849 kr) består av åtta 30-minutersavsnitt i form av videos, samt löpande coaching av Anna Lidgard fördelad på 4 x 15 minuter.

Du får konkreta verktyg och råd för hur du: 

  • stärker relationen med dina barn genom förståelse och lyhördhet
  • bygger ett fungerande samföräldraskap med din expartner för att undvika höga konfliktnivåer
  • hanterar nya kärleksrelationer på bästa sätt gentemot barnen

Senaste nytt

Nyheter

10% på parrådgivning under oktober

Har du och din ex-partner svårt att kommunicera om barnen och vardagspraktikaliteter? Har ni svårt att komma överens om barnens ...

Endbright fakta - stor - Skilsmässa Avtal
Fakta Skilsmässa

Skilsmässa: Vår guide till de första stegen

Att ta beslut om skilsmässa är en svår process. Och mitt i denna känslostorm är det dessutom en del juridik som man måste gå genom för ...

Endbright fakta - skilsmässa stor
Fakta Separation

Sambolagen: vad gäller för sambor som separerar?

Vad gäller när sambor separerar? Det finns ett särskilt regelverk som börjar gälla ögonblicket som två förälskade flyttar ihop. Men ...

Fakta artikel bodelning
Bodelning Fakta

Bodelning: När görs det och hur går det till?

Hur fungerar bodelning? När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert ...

Endbright fakta - artikel ekonomi
Ekonomi Fakta

Ekonomi & skilsmässa

Att ha god koll på sin ekonomi är något du tjänar på i händelse av skilsmässa. Det kan låta oromantiskt att förbereda sig för en ...

Endbright fakta - artikel underhåll
Barn & vårdnad Fakta

Underhållsbidrag & växelvis boende: Vad gäller?

När man skiljer sig eller separerar och har barn ihop så skall man också dela på kostnaderna för barnen. Därför finns det regler för ...

Endbright fakta - artikel skiljas med barn 2
Barn & vårdnad Fakta

Att skiljas eller separera med barn: Fakta & råd

Barnen påverkas alltid av en separation, hela deras livssituation förändras obönhörligen. Många gånger är en separation en långt ...

Endbright fakta - artikel skilsmässans med barn
Fakta Skilsmässa

Skilsmässans ordbok: vi guidar dig!

När man tagit beslutet om skilsmässa eller separation så kan det vara överväldigande med allt man behöver hantera. Inte minst så är ...

Endbright fakta - artikel vårdnadstvist
Barn & vårdnad Fakta

Vårdnadstvist: Fakta & råd

Att hamna i en vårdnadstvist är mångas oro och fasa när man skiljer sig. Många kanske tror att man ”måste” till domstolen ...