Sedan 2009…. … är det lagligt med samkönade äktenskap i Sverige. Den första maj 2009 klubbades lagen igenom och gällde då för borgerliga vigslar men redan i november samma år blev det möjligt även med kyrkliga vigslar då kyrkan öppnade upp för detta. Det är däremot så att det är upp till varje präst om denne vill genomföra vigslar med samkönade par eller inte. ”Ingen större förändring” Redan innan rätten...